Zaproś babcię/dziadka na Tik-Toka!

Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu rozpoczyna wyjątkowy projekt edukacyjno-historyczny „Moja mała ojczyzna „Rozmowy międzypokoleniowe o tożsamości” dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”, skierowany do dzieci i młodzieży oraz seniorów, łączący przeszłość ze współczesnością, starszą generację z młodym pokoleniem, historię z nowymi technologiami.

Muzeum od 16 maja prowadzi rekrutację do projektu wśród uczniów zagłębiowskich placówek pod hasłem „Zaproś babcię/dziadka na Tik-Toka!”. Za tym zabawnie brzmiącym hasłem kryją się poważne treści obfitujące w historyczną wiedzę uzupełniającą szkolne podręczniki. W ramach przedsięwzięcia młodzież bowiem weźmie udział w praktycznych warsztatach i przeprowadzi wywiady ze starszymi mieszkańcami Sosnowca, również ze swoimi dziadkami. Rozmowy będą dotyczyły wspomnień z przeszłości i obrazu miasta sprzed kilkudziesięciu lat, ale też poczucia przynależności do społeczności Zagłębia oraz zagłębiowskiej tożsamości.

– Poszukujemy uczniów szkół podstawowych i średnich w wieku 13-19 lat, żywo zainteresowanymi historią regionu Zagłębia Dąbrowskiego. Powinni lubić rozmowy na żywo – nie tylko przez internetowy komunikator oraz być ciekawi historii, które mają do opowiedzenia ich dziadkowie. Jeśli uczestnik nie ma w swoim otoczeniu starszej osoby, z którą mógłby przeprowadzić wywiad, to wskażemy seniorów chętnych na taką rozmowę wśród przyjaciół naszego Muzeum – informuje dr Agata Muszyńska, adiunktka w Dziale Historii i koordynatorka merytoryczna projektu.

Projekt zakłada korzystanie ze zdobyczy współczesnego świata (telefon komórkowy, social media), uczestnicy powinni więc posiadać własny telefon z funkcją nagrywania filmów. – Smartfony i internet są już nieodłącznym elementem naszego życia i od tego nie uciekniemy. Możemy jednak zdecydować, w jaki sposób skorzystamy ze zdobyczy techniki. Nawet social media mogą być używane w mądry sposób. Mamy nadzieję, że nasz projekt zainspiruje uczestników do dalszych własnych projektów, kreatywnych i badawczych – mówi dr Daria Więcławek, kierowniczka Działu Edukacyjno-Promocyjnego Muzeum, druga koordynatorka przedsięwzięcia.

Warto wziąć udział w inicjatywie sosnowieckiego Muzeum, chociażby ze względu na okazję czynnego uczestnictwa w żywej historii, toczącej się kiedyś na ulicach rodzinnego miasta, w której często brał udział czyjś bliski lub dalszy krewny. Poza tym uczestnicy nie zostaną pozostawieni sami sobie. Opiekę merytoryczną nad przedsięwzięciem będzie sprawował cały czas prof. dr hab. Dariusz Nawrot z ramienia Instytutu Zagłębia Dąbrowskiego, działającego w strukturach Muzeum, który przybliży uczestnikom problematykę tożsamości Zagłębia.

Trzeba też podkreślić, że uczestnicy projektu poznają w praktyce ciekawą metodę badania dziejów, jaką jest oral history – historia mówiona. Młodzi ludzie, biorąc udział w warsztacie prowadzonym przez eksperta w tej tematyce, dowiedzą się, czym jest ta metoda badawcza, nauczą się sposobów prowadzenia rozmów i wspólnie opracują pytania do wywiadu. Natomiast drugim warsztatem towarzyszącym projektowi będzie warsztat poświęcony technikom nagrywania profesjonalnych filmów przy pomocy smartfonu. – Wiedzę zdobytą na warsztacie z wideorejestracji uczestnicy wykorzystają nie tylko w samym projekcie, ale też w innych swoich aktywnościach, bo nauczą się, jak nagrywać lepszy kontent na Instagrama czy Tik-toka. Warsztat będzie też zawierał elementy psychologii i autoprezentacji, ogółem – umiejętności pozwalających panować nad stresem i lepiej prezentować się za i przed kamerą – dodaje dr Agata Muszyńska.

Wywiady – rozmowy z seniorami mają być prowadzone przez młodzież w trakcie wakacji i dostarczone do Muzeum na początku września. W międzyczasie na stronach Muzeum będą publikowane materiały dotyczące historii miasta i Zagłębia Dąbrowskiego. Uczestnicy śledząc je, zdobędą podstawową wiedzę, która pozwoli im podjąć dyskusję na temat tożsamości regionalnej, ale też będą mieli swój udział w utrwaleniu cennych historycznie informacji. Na bazie przeprowadzonych przez nich wywiadów powstanie unikalna, multimedialna i mobilna wystawa oraz film dokumentacyjny. Wystawa ma być prezentowana w placówkach oświatowych, natomiast dokumentacja filmowa zostanie przetłumaczona na polski język migowy i opatrzona napisami dźwiękowymi, by projekt dotarł również do środowiska osób niepełnosprawnych. Sami uczestnicy otrzymają też wartościowe nagrody rzeczowe, ale cenniejsze mogą okazać się wspomnienia starszych osób. – Możliwość rozmowy z pokoleniem, które pamięta dawny Sosnowiec to niepowtarzalna okazja, by nie tylko zachować tę narrację dla przyszłych pokoleń, ale przyjrzeć się własnym korzeniom i własnej tożsamości, odpowiedzieć sobie na pytania: Kim jestem? Jakie związki czuję z moim miastem? – podkreśla dr Agata Muszyńska.

Rekrutacja potrwa do 7 czerwca. Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową Muzeum, gdzie znajduje się formularz i stosowne załączniki.

Bear