Wycieczka rowerowa po Pogoni i Milowicach

205W sobotę 15 października odbędzie się kolejna ciekawa wycieczka rowerowa po terenie Sosnowca. Ponieważ tradycyjnie już rowerowa podróż ma charakter historyczno-krajobrazowy będzie okazja do zapoznania się z historią odwiedzanych miejsc. Tym razem na trasie pojawią się dwie ciekawe sosnowieckie dzielnice – Pogoń i Milowice.

Zbiórka uczestników przewidziana jest na godzinę 10 na Placu im. Danuty Siedzikówny ps. Inka (róg Orlej i Nowopogońskiej). Wycieczkę poprowadzi Grzegorz Onyszko.

Grzegorz Onyszko jest historykiem, autorem artykułów o naszym regionie. Jest jednym  z pomysłodawców spacerów historycznych po Sosnowcu. Wiele z nich prowadził osobiście. Spacery cieszą się bardzo dużą popularnością, podobnie jak wycieczki rowerowe.

Podczas wycieczki będzie można zapoznać z historią Pogoni i Milowic. Na trasie przejazdu znajdą się dawne zakłady przemysłowe, budujące niegdyś potęgę Sosnowca. Będą to zakłady górnicze oraz przemysłowe. Usłyszymy o społeczności żydowskiej, zobaczyć będzie można też miejsce, w którym stała synagoga. Uczestnicy wycieczki odwiedzą też kościół ewangelicki.

Wycieczka odbywa się w ramach cyklu „Wędrówek sosnowieckich z historią w tle”. Ze względu na warunki pogodowe jej trasa może ulec zmianie. W czasie wycieczki obowiązuje ubiór i obuwie turystyczne. Dodatkowo, aby wejść na cmentarz żydowski mężczyźni muszą mieć nakrycie głowy. Przedsięwzięcie zorganizowano w piątą rocznicę utworzenia Klubu Turystyki Rowerowej CYKLOZA przy PTTK oddział im. Aleksandra Janowskiego w Sosnowcu.

Serdecznie polecamy. Koszt uczestnictwa to symboliczne 1 zł, w zamian uczestnicy otrzymają okolicznościową plakietkę.

[PP]

 

 

 

 

 

Bear