Spacer historyczny po Dańdówce i Dębowej Górze

dscn433519 listopada o godzinie 10 rozpocznie się spacer historyczny po Dańdówce i Dębowej Górze. Poprowadzi go sosnowiecki historyk Grzegorz Onyszko.

Zbiórkę zaplanowano na placu przed kościołem pw. św. Jacka przy ul. Gen. Wł. Andersa 93. Podczas wycieczki tradycyjnie już poznamy dzieje odwiedzanych dzielnic. Dowiemy się o początkach górnictwa w Sosnowcu, zapoznamy się z historią wytwarzania wapna w wapiennikach, a nawet zobaczymy resztki ostatniego zachowanego sosnowieckiego wapiennika. Przewodnik zapowiada, że zapoznamy się też ze znanymi osobistościami, które odwiedziły Dańdówkę i Dębową Górę lub z nich pochodziły (m.in. Christian Ludwig Schimmelpfennig vor der Oye, Władysław Sikorski, Ludwik Anhalt Koethen von Pless i inni).

Spacer z cyklu „Wędrówki sosnowieckie z historią w tle” realizowany jest w ramach zadań publicznych Miasta Sosnowca 2016 r. w dziedzinie kultury: Upowszechnianie wiedzy historycznej o Sosnowcu i Zagłębiu Dąbrowskim. Organizatorem jest Polskie Towarzystwo – Krajoznawcze oddział w Sosnowcu im.Aleksandra Janowskiego i Urząd Miasta w Sosnowcu.

W czasie spaceru obowiązuje ubiór i obuwie turystyczne. Organizator nie zwraca kosztów przejazdu, uczestnicy wycieczki ubezpieczają się we własnym zakresie, członkowie PTTK mają ubezpieczenie w ramach opłaconej składki członkowskiej za 2016 r. Symboliczne wpisowe na wycieczkę w wysokości 1 zł – w zamian pamiątkowy button (plakietka).
W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.

[PP]

Bear