O traktacie bytomsko-będzińskim, czyli prelekcja dr Aleksandry Barwickiej-Makuli

Ostatni przed wakacjami Zagłębiowski Czwartek zapowiada się równie ciekawie jak poprzednie wykłady z tej serii. Tym razem w Zagłębiowskiej Mediatece 27 czerwca o godzinie 17:00 zagości dr Aleksandra Barwicka-Makula.  

W bieżącym roku obchodzimy 430.rocznicę podpisania tzw. traktatów będzińsko-bytomskich. Zarówno traktat, jak i poprzedzające go burzliwe negocjacje prowadzone na polsko-śląskim pograniczu od stycznia do marca 1589, miały istotne znaczenie dla układu sił w ówczesnej Europie. Doprowadziły do prestiżowej porażki Habsburgów – najpotężniejszej wówczas dynastii Starego Kontynentu i okazały się olbrzymim sukcesem polskiej dyplomacji. Co więcej, rokowania prowadzone częściowo na obszarze dzisiejszego Zagłębia Dąbrowskiego skupiały uwagę najważniejszych dworów europejskich i wymuszały aktywność uznanych dyplomatów, m.in. Jana Zamoyskiego, Wilhelma z Rożembergu oraz legata papieskiego – kardynała Hipolita Aldobrandiniego, przysłanego do Rzeczypospolitej przez papieża Sykstusa V w charakterze mediatora.Warto nadmienić, że Aldobrandini 3 lata później został wybrany na papieża, przybierając imię Klemensa VIII.

Temu wydarzeniu poświęcony będzie wykład dr Aleksandry Barwickiej-Makuli, zatytułowany: „Wielka historia na ziemiach Zagłębia Dąbrowskiego – traktat bytomsko-będziński z 1589 r.”, jaki odbędzie się 27 czerwca o godz. 17:00 w Auli Zagłębiowskiej Mediateki. Dr Aleksandra Barwicka-Makula jest historykiem, adiunktem w Zakładzie Historii Nowożytnej XVI-XVIII wieku Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego, autorką licznych publikacji naukowych oraz uczestnikiem grantów i projektów badawczych. Zajmuje się kontaktami dyplomatycznymi Rzeczypospolitej Obojga Narodów z krajami habsburskimi na przełomie XVI i XVII wieku. Prowadzi badania nad polityką zagraniczną i wewnętrzną Zygmunta III Wazy oraz życiem dworskim w dobie panowania pierwszego Wazy na polskim tronie. Interesują ją także losy polskich królowych, pochodzących z dynastii Habsburgów. W marcu nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego ukazała się monografia dr Barwickiej-Makuli, pt. „Od wrogości do przyjaźni. Habsburgowie austriaccy wobec Polski w latach 1587–1592”, rzucająca nowe światło na przebieg rokowań będzińsko-bytomskich.

Wykład odbędzie się w ramach tzw. „Zagłębiowskiego Czwartku”, organizowanego przez Instytut Zagłębia Dąbrowskiego oraz Zagłębiowską Mediatekę. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy.

[Paweł Duda][PP]

Bear