11 – Muzeum Sosnowiec wystawa Utracone nadzieje ludność żydowska w województwie śląskim/katowickim w latach 1945-1970

Bear