Międzypokoleniowe rozmowy o przeszłości, czyli nowy projekt Muzeum w Sosnowcu

Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu rusza z projektem „Moja mała ojczyzna – Zagłębie Dąbrowskie. Rozmowy międzypokoleniowe o tożsamości”, skierowanym do młodzieży sosnowieckich szkół podstawowych i średnich oraz seniorów. To projekt popularyzujący w sposób nowatorski wiedzę o historii. Zakłada przeprowadzenie wspomnieniowych wywiadów ze starszymi mieszkańcami Sosnowca – na temat ich przeszłości, związków z miastem, poczucia regionalnej odrębności, dawnych zwyczajów oraz miejsc.

Rozmowy te poprowadzi młodzież sosnowieckich szkół podstawowych i średnich (w wieku 13 -19 lat). Ważnym charakterem tego projektu stanie się wykorzystanie: historii mówionej (oral history) jako sposobu nawiązania relacji międzypokoleniowej, dostępnych i zarazem własnych narzędzi do wideofilmowania (telefony komórkowe) oraz swoich profili na mediach społecznościowych. Wymienione elementy posłużą do ukazania pełnego obrazu tożsamości Zagłębia Dąbrowskiego.

Uczestnicy projektu zostaną wyłonieni w toku rekrutacji przeprowadzonej przez w maju i czerwcu wśród sosnowieckich placówek oświatowych, przy współpracy z nauczycielami. Odbędą warsztaty z zakresu historii mówionej i z technik nagrywania rozmówców (z elementami psychologii). Wyniki ich prac osiągniętych w ścisłej współpracy z seniorami zostaną podsumowane w postaci interaktywnej, mobilnej wystawy planszowej, która zaprezentowana w zagłębiowskich placówkach, stanie się dopełnieniem wiedzy z lokalnej historii. Zadanie będzie również zarejestrowane i dostosowane formą przekazu do potrzeb osób niepełnosprawnych (PJM, audiodeskrypcja).

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu “Patriotyzm Jutra”.

Bear