Kolejna wycieczka rowerowa po Sosnowcu

Pogoń i okolice (34)W niedzielę 24 lipca odbędzie się kolejna ciekawa wycieczka rowerowa po terenie Sosnowca. Ponieważ tradycyjnie już rowerowa podróż ma charakter historyczno-krajobrazowy będzie okazja do zapoznania się z historią odwiedzanych miejsc. Planowany przebieg rowerowej eskapady to Porąbka, Klimontów, Zagórze, Środula, Konstantynów i Sielec.

Planowana zbiórka uczestników w pobliżu przedszkola i filii nr12 Miejskiej Biblioteki Publicznej – Sosnowiec ul. Zagórska 3. Start o godzinie 10.  Prowadzący Grzegorz Onyszko zapowiada odwiedzenie miejsc związanych z przemysłem górniczym, choć nie tylko, bo poznamy też dzieje huty “Paulina i jej znaczenie dla ruchu rewolucyjnego. Będzie można zapoznać z historią Porąbki, Kazimierza Górniczego, spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie  dlaczego te dzielnice odwiedzali tak znani ludzie jak Józef Piłsudski, Ignacy Paderewski oraz Jan III Sobieski.

Grzegorz Onyszko jest historykiem, autorem artykułów o naszym regionie. Jest jednym  z pomysłodawców spacerów historycznych po Sosnowcu. Wiele z nich prowadził osobiście. Spacery cieszą się bardzo dużą popularnością, niektóre z nich zgromadziły grubo ponad 100 osób.

Wycieczka odbywa się w ramach cyklu „Wędrówek sosnowieckich z historią w tle”. Ze względu na warunki pogodowe jej trasa może ulec zmianie. W czasie wycieczki obowiązuje ubiór i obuwie turystyczne. Warto też nie zapomnieć roweru. Przedsięwzięcie zorganizowano w piątą rocznicę utworzenia Klubu Turystyki Rowerowej CYKLOZA przy PTTK oddział im. Aleksandra Janowskiego w Sosnowcu.

Serdecznie polecamy. Koszt uczestnictwa to symboliczne 1 zł, w zamian uczestnicy otrzymają okolicznościową plakietkę.

[PP]

Bear