Janusz Maszczyk: Zaułkami Nowego Sielca. Cz. 1

     W trakcie wyburzania tych sentymentalnych i romantycznych zaułków, a później jeszcze niwelowania terenu, nie darowano nawet pięknej kolorowej przyrodzie jaka się tam jeszcze zachowała w Parku Renardowskim od XIX wieku. Tam z kolei skala wyciętych samych tylko starych dorodnych drzew i krzewów, od strony tylko zaułków Nowego Sielca, jest więc trudna nawet dzisiaj do policzenia. W każdym razie tereny dawnego Parku Renardowskiego skrócono wówczas od strony Nowego Sielca, co najmniej o kilkaset metrów.

  

Bibliografia i źródła:

1 – Autor w dalszym tekście tego artykułu będzie już tylko operował starą jeszcze wielopokoleniową nazwą tego parku, czyli stosując terminologię – Park Renardowski.

2 – Wg. pana profesora dr hab. Henryka Rechowicza, „Sosnowiec. Zarys rozwoju miasta” Warszawa – Kraków, 1977, s. 30 – W 1893 roku przy Kopalni „Hrabia Renard” w Sielcu zostanie wybudowana elektrownia, a w latach 1903 – 1904 zostanie jeszcze w niej zbudowana nowa centrala elektryczna, która od 1909 roku będzie już zaopatrywała w prąd elektryczny nie tylko miasto Sosnowiec, ale Hutę „Bankową” i Kopalnię „Reden” w Dąbrowie Górniczej. Ten zabytkowy obiekt został już właściwie jednak unicestwiony w ostatnich latach XX wieku.

3 – Szczegółowe opisy i stosowne zdjęcia tej pierwotnej trasy i bramy, są do pozyskania w moim artykule: „U STÓP STOŻKOWEJ HAŁDY”, na stronach 14 – 15.

4 – Po 1945 rok Kopalnia  „Renard”, od 1946 r. KWK. „Sosnowiec”, od 14 grudnia 1949 roku nazwana Kopalnią „Stalin”(30.X.1956 – górnicy z kopalni Józef Stalin na zorganizowanej masówce zażądali przywrócenia pierwotnej powojennej nazwy, czyli „Sosnowiec”). Od 1956 r. więc funkcjonowała jako Kopalnia Węgla Kamiennego „Sosnowiec”, 31 grudnia 1997 roku została na zawsze unieruchomiona i już nie istnieje.

5 Zygmunt Walter – Janke „Śląsk jako teren partyzancki Armii Krajowej”, Warszawa, 1986, s. 57 – 58 oraz w „W Armii Krajowej na Śląsku”, Katowice, 1966, s. 239 – 243.

6 – Po agresji III Rzeszy Niemieckiej na Polskę we wrześniu 1939 roku dawną Kopalnię „Hrabia Renard” przeszła na własność III Rzeszy Niemieckiej, a konkretnie to przejął ją Główny Urząd Powierniczy – Wschód (Haupttreuhandstelle – Ost). Już jednak grudniu 1941 r. została przejęta przez zarząd komisaryczny Preussagowi (Pruskie Kopalnie i Huty Spółka Akcyjna w Berlinie). W listopadzie 1942 roku nabyła już do niej wyłączne prawo własności. Kopalnia dopiero wówczas otrzymała nazwę „Graf Renard – Mauveschacht”.

……………………………………………………………………………………………………….

Autor bardzo serdecznie dziękuje tym wszystkim zacnym osobom, które wyraziły zgodę na bezpłatne opublikowanie pocztówek i zdjęć, a mianwicie: Szanownej Pani Danucie Bator z fotopolska.eu oraz Szanownym Panom: Arturowi Adach, Zbigniewowi B., Piotrowi Hangiel oraz Szanownemu Panu Pawłowi Ptak znanemu redaktorowi portalu internetowego 41-200.pl Sosnowiec dobry adres – Wydarzenia, ciekawostki, historia… i „Sosnowiec Archiwum”.

 

Uprzejmie przypominam, że wszystkie artykułu autora jak do tej pory są publikowane bezinteresownie. Z tego tytułu nie korzystałem więc dotąd nigdy i nie czerpię też nadal żadnych korzyści materialnych, ani też innych jakichkolwiek profitów, poza satysfakcją autorską.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być reprodukowana, przechowywana w systemach przetwarzania lub odzyskiwania danych, ani przekazywana w jakiejkolwiek postaci elektronicznej, odbitki kserograficznej, nagrania lub jakiejkolwiek innej bez uprzedniej pisemnej zgody autora tego artykułu.

 

 

Katowice, wrzesień 2017 rok

 

 

                                                                                                   Janusz Maszczyk

 

 

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Bear