Janusz Maszczyk: Zagłębianka z Czeladzi

7 – Andrzej Szefer, Więzienia Hitlerowskie na Śląsku, w Zagłębiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1939 – 1945, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1983

 

Uprzejmie przypominam, że wszystkie artykułu autora jak do tej pory są publikowane bezinteresownie. Z tego tytułu nie korzystałem więc dotąd nigdy i nie czerpię też nadal absolutnie żadnych korzyści materialnych, ani też innych profitów, poza tylko satysfakcją autorską.

 

Katowice, marzec 2021

                                                                                          Janusz Maszczyk

Strony: 1 2 3 4

Bear