Janusz Maszczyk: Wątki historii ze Starego Sielca

Powracając jednak do zasadniczego tematu. Dyrektorem staro – sieleckiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa był wówczas pan dr Antoni Ledwos, urodzony ponoć w dalekiej Odessie. Polak o głębokim poczuciu patriotyzmu i dumy narodowej. Nie wiem z jakich powodów ale ten staro – sielecki wątek i naukowy tytuł pana Dyrektora jest pomijany w źródłach pisanych i w przekazach internetowych. Z tego okresu brat, Wiesław zapamiętał jeszcze kilku nauczycieli i wielu kolegów klasowych. Geografię wykładał – pan Adam Sochacki, wybitny jeszcze przedwojenny geograf, członek kilku polskich Towarzystw Geograficznych. Natomiast polonistką była pani Alfreda Lis – Gumułczyńska; nazwiska zresztą znane ze wspomnień rocznicowych Liceum „Staszica” oraz z przekazów internetowych. Jednym z klasowych uczniów i bliskim też brata kolegą, był wtedy Lucjan Nowocień. Syn sosnowieckiego komendanta Armii Krajowej, który został zamordowany, w publicznej egzekucji w Tychach 22 września 1944 roku 5/.

[Zdjęcie rodzinne  z 1947 roku. Awers i rewers zdjęcia. Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa ze Starego Sielca. Uczniowie z klasy III c z Gimnazjum. W środku, w pierwszym rzędzie z czapką na kolanach – dyrektor dr Antoni Ledwos, obok matematyk i wychowawca klasy III c z Gimnazjum , pan G. (imię?). W pierwszym rzędzie , drugi od lewej strony, brat autora – Wiesław Maszczyk (trzyma pieska). W drugim rzędzie, czwarty od prawej strony, kolega mojego brata – Lucjan Nowocień – syn sosnowieckiego komendanta Armii Krajowej – Stefana Nowocienia, psed.: „Prawdzic”, „Sztygar”.]

W roku 1948 budynek ze Starego Sielca został przyznany dla preferowanego wówczas sosnowieckiego szkolnictwa górniczego. Natomiast część uczniów i nauczycieli przeniesiono wówczas do Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica przy ul. St. Żeromskiego, do starego jeszcze zabytkowego gmachu, dawnej carskiej Szkoły Realnej a pozostałych, liczebnie większą grupę uczniów i nauczycieli do budynku „Wyspiańskiego” na Stary Sosnowiec. Do „Staszica” wraz z uczniami zawędrowali też wówczas niektórzy wymienieni już nauczyciele: – geograf pan Adam Sochacki i polonistka pani Alfreda Lis – Gumułczyńska.

…………………………………………………………………………………………………

Serdecznie dziękuje Szanownej Pani Renacie Balewskiej z Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie za możliwość bezpłatne zaprezentowania zdjęć. Dziękuję też mojemu przyjacielowi – Januszowi Szaleckiemu – za możliwość publikacji informacji prasowej.

 

Publikacje i przypisy:

1 – PRZEWODNIK PO ZAGŁĘBIU DĄBROWSKIM, Sosnowiec 1939, wydany – Nakładem Komitetu Przewodnika po Zagłębiu Dąbrowskim, s. 81

2 – Znacznie więcej szczegółowych informacji na temat tego segmentu budowlanego i Państwowego Seminarium Nauczycielskiego im. Adama Mickiewicza w moich artykułach:

NIÓSŁ NIE TYLKO KAGANEK OŚWIATY,

WSPOMNIENIA O WYJĄTKOWEJ SZKOLE,

ECHA MOJEGO ARTYKUŁU,

– JAKI OJCIEC TAKI SYN.

Artykuły są jeszcze dostępne zarówno na mojej ograniczonej w przyznanych pikselach stronie internetowej, a szczególnie na portalu 41- 200.p, w zakładce „WSPOMNIENIA JANUSZA MASZCZYKA”, którego redaktorem jest Pan Paweł Ptak.

3 – Taką informację uzyskałem od zatrudnionych w niej pracowników, kilka lat temu, gdy byłem tam z moją żona Renią.

4 – W internetowej „Wikipedii” zmodyfikowanej 31 grudnia 2010 roku (godz.22.49), a opracowanej ponoć na podstawie dokumentacji źródłowej: -„Piotr Żur, Gimnazjum i Liceum im. B. Prusa w Sosnowcu 1914-1994, Sosnowiec 1994 i Jerzy Kluza, Kronika III Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Sosnowcu 1915-2005, Katowice 2005”, zakradły się jednak pewne nieścisłości, które nie obrazują w pełni ciągłości historycznej III Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa. Dotyczy to okresu po 1945 roku. Oto aktualna treść zawarta w cytowanej wyżej „Wikipedii” dotycząca kolejnych powojennych losów (po 1945 roku) lokalizacji tego liceum:

„……..[…]……Już 1 lutego 1945 r., zaledwie kilka dni po wyzwoleniu Sosnowca spod okupacji hitlerowskiej, szkoła wznowiła nauczanie. Na jej czele stanął ponownie Antoni Ledwos. Po likwidacji przedwojennych szkół prywatnych, Prywatne Gimnazjum Męskie im. Stanisława Wyspiańskiego (z jego własnym budynkiem przy ul. Dziewiczej) stało się w 1945 r. filią ‘Prusa’ – ostatecznego wcielenia dokonano w 1948 r. W ten sposób ‘Prus’ przejął także tradycje ‘Wyspiańskiego’ ze Starego Sosnowca. W pierwszych latach po wyzwoleniu szkoła zachowała nazwę i formę kształcenia sprzed wojny. Od roku szkolnego 1948/1949 w wyniku reformy oświaty wprowadzono jedenastoletni tok nauczania, w związku z czym ‘Prus” stał się czteroletnim liceum”. Koniec cytatu.

5 – Więcej na ten temat w mim artykule:- BYŁ SOBIE PLAC SCHOENA.

6 – Wspomnienia własne i rodzinne.

 

Uprzejmie przypominam, że wszystkie artykułu autora jak do tej pory są publikowane bezinteresownie. Z tego tytułu nie korzystałem więc dotąd nigdy i nie czerpię też nadal żadnych korzyści materialnych, ani też innych jakichkolwiek profitów, poza satysfakcją autorską.

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.

 

KATOWICE, MARZEC 2019 ROK

 

                                                                                                                              JANUSZ  MASZCZYK

Strony: 1 2 3 4

Bear