Janusz Maszczyk: Unicestwione osiedla

Zgodę na prezentację zdjęć z Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie i www.fotoplska.eu już uzyskałem wcześniej, gdy publikowałem już inne artykuły, więc obecnie Pani Renacie Balewskiej z „NAC” i Pani Danucie Bator z Fotopolska, jeszcze raz bardzo, ale to bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję też za darowane pocztówki Panu Pawłowi Ptak, doskonale zresztą znanemu w Sosnowcu człowiekowi, który to miasto promuje bardzo skutecznie i obszernie na kilku portalach internetowych, i w wielu przeróżnych promocjach publicznych.

Bibliografia i przypisy:
1 -Henryk Rechowicz, „Sosnowiec – zarys rozwoju miasta”, Kraków 1977, s. 35.

2 – W dalszej części wspomnień przy wymienianiu nazwy tej fabryki, będę używał już tylko określenia „Rurkownia Huldczyńskiego”. Nazwę jaką przy określaniu tej fabryki stosowała, od zawsze jak tylko pamiętam zdecydowana większość mieszkańców z fabrycznego osiedla urzędniczego z Placu Tadeusza Kościuszki. Jako ciekawostkę jednak wspomnę, że z tego osiedla niektóre osoby też stosowały nazwę „Rurkownia Hulczyńskiego”.
3 – Cerkiew Świętego Mikołaja Cudotwórcy została wybudowana w 1905 roku. „Jednym z fundatorów cerkwi był Henryk Dietel. Po 1918 została zamieniona na katolicki kościół św. Jakuba”. Wg WIKIPEDIA A – Wolna encyklopedia z dnia 15.XII.2016r. godz.11,42 (Źródło WIKIPEDII A:- M. Bołtryk, Prawosławny Sosnowiec, Przegląd Prawosławny, nr 11 (293), ISSN 1230-1078, s.8-9). Cerkiew została zburzona w 1938 roku. W Wikipedii jednak się nie określa przez jaki okres czasu ta świątynia była kościołem katolickim.
4 – Święto obchodzone w nocy z 23 na 24 czerwca w wigilię świętego Jana Chrzciciela.

5- wspomnienia rodzinne, własne, znajomych i przyjaciół.
Katowice, styczeń 2017 rok
                                                                                                                            Janusz Maszczyk

Strony: 1 2 3 4 5 6 7

Bear