Janusz Maszczyk: Uliczkami i zaułkami Konstantynowa

[Zdjęcie autora. Po prawej z 1995 roku, a po lewej z 2000 roku. Konstantynów. Kapliczka poświęcona 1863 roku. Na pewno poświęcona pamięci Powstania Styczniowego. Istnieje jednak kilka wersji związanych z jej historią. Na pewno jednak nie została postawiona w 1863 roku i to jeszcze ponoć na cześć pochowanych pod nią w zbiorowej mogile poległych Powstańców Styczniowych, gdyż ówczesny rosyjski okupant by na to absolutnie nigdy, przenigdy nie wydał pozytywnego zezwolenia.]

[Rysunek autora. Widok na „Baraki” Konstantynowa od strony Środuli. Dotyczy lat okupacji niemieckiej i po 1945 roku. Po lewej stronie widoczna też „Katarzyńska hałda” oraz zupełnie w oddali ceglasta wieża ciśnień jaka stała w Nowym Sielcu przy uliczce Piekarskiej.]

 

 ……………………………………………………………………………………………………………………

 

Publikacje i przypisy:

1 – Więcej na te tematy w co najmniej kilku moich opublikowanych już artykułach.

2 – Spośród hut żelaza niewątpliwie Huta „Katarzyna” była na tych terenach największym wtedy zakładem pracy. Zbudowana została w latach 1881 – 1883 na terenie zakupionym od spadkobierców Hrabiego Renarda. Hutę wybudował górnośląski koncern „Vereinigte – Königs – und Laurahütte”.

3 – Więcej na temat tego osiedla w moim artykule:- “Kolorowe konstantynowskie osiedla”

4 – Moja żona Renia Maszczyk (rodowe nazwisko Prokop) – wywodząca się z wielopokoleniowej rodziny górnośląskiej, zmarła już jednak 1 sierpnia 2017 roku.

5 – Obydwie już w okresie II Rzeczpospolitej Polski były nauczycielkami w Szkole Podstawowej nr 16 na Środuli przy ulicy Okrzei. Po 1945 roku Irena Doros była też nauczycielką śpiewu zarówno w wyżej wymienionej SP nr 16 jak i położonym obok Liceum Ogólnokształcącym TPD (obecnie Liceum Ogólnokształcące im. Walentego Roździeńskiego przy ulicy Stanisława Staszica w Konstantynowie). Natomiast jej siostra Bronisława Boblewska – była tylko nauczycielką geografii w SP nr 16.

6 – Znacznie więcej na ten temat w moim opublikowanym w 1918 roku artykule: – “Transporty kolejowe i marsze śmierci”. Artykuł jest jeszcze dostępny zarówno na mojej stronie internetowej jak i na portalu Pana Pawła Ptak – 41-200.pl Sosnowiec w specjalnej zakładce: – WE WSPOMNIENIACH JANUSZA MASZCZYKA / 41-200.pl Sosnowiec

7 – Informacja internetowa z 20. X.2020 r. „Sosnowiec – getto Schrodel (Środula) – Strażnicy Czasu”

8 – Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce Rada Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa, OBOZY HITLEROWSKIE NA ZIEMIACH POLSKICH 1939 – 1945, wyd. PWN, Warszawa 1979, s. 464

9 – Niektórzy strajkujący 9 lutego 1905 roku zostali tylko ciężko ranieni i zmarli dopiero w następnych dniach. Jedni w swych domach, a inni w szpitalu. Ich imiona i nazwiska, nie wiem dlaczego ale też są wyryte na tablicy pamięci – jakoby polegli w dniu 9 lutego 1905 roku przed Hutą „Katarzyna”. Więcej na ten temat w moich opublikowanych już artykułach.

10– Wspomnienia rodzinne i własne.

Uprzejmie przypominam, że wszystkie moje artykułu są publikowane bezinteresownie. Z tego tytułu nie korzystałem więc dotąd nigdy i nie czerpię też nadal absolutnie żadnych korzyści materialnych, ani też innych profitów, poza tylko satysfakcją autorską.

Katowice, październik 2020 roku.

 

                                                                           Janusz Maszczyk

Strony: 1 2 3 4 5 6

Bear