Janusz Maszczyk: Tragedia partyzantów przy ulicy Przechodniej

2 – Komitet redakcyjny: Olena Zaremba – Błatonowa, Lidia Ciołkoszowa, Wanda Czapska – Jordan, ‘MY  TU ŻYJEMY JAK W OBOZIE WAROWNYM’ LISTY PPS –WRN WARSZAWA – LNDYN 1940 – 1945”, wyd. maj 1992 przez Puls (Londyn), s. XXVIII.

3 – Zygmunt Zaremba, „Wrzesień 1939 – sierpień 1944”, wyd. BELLONA Warszawa, s. 11.

4 –Według Komitetu redakcyjnego z przypisu nr 2, s. XXXIX.

5 – Wg. Wikipedii A (Wolnej Encyklopedii na dzień 2.X.2016 r.) – „Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR) – polska partia komunistyczna założona w grudniu 1948, na skutek połączenia Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej, po przeprowadzeniu czystek w ich szeregach. Określana również jako realno-socjalistyczna i leninowska. Sprawowała rządy w Polsce w latach 1948–1989.

6 – Juliusz Niekrasz, „Z dziejów AK na Śląsku”, instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1985, s. 140.

7 Miejsce zamieszkania ppor. Stefana Nowocienia i jego aresztowanie i dalsze losy opisałem szczegółowo w artykule „BYŁ SOBIE PLAC SCHOENA”. Artykuł ten był opublikowany na mojej stronie internetowej – www.wobiektywie2008.republika.pl

8 – Od połowy 1943 roku w Okręgu Śląskim AK do Inspektoratu Sosnowiec należały następujące obwody: Sosnowiec, Olkusz (tylko część włączona do III Rzeszy Niemieckiej), Będzin i Chrzanów.

9 – Zygmunt Walter Janke, „Śląsk jako teren partyzancki Armii Krajowej”, wyd. Warszawa, 1986, s. 59

10 –Jan Kantyka, „Upamiętnione miejsca walk o społeczne i narodowe wyzwolenie w województwie katowickim”, wydana przez Śląski Instytut Naukowy w Katowicach, s. 205.

11–Zygmunt Walter Janke, „W Armii Krajowej na Śląsku”, wyd. Śląsk, Katowice, 1986

12 – Jerzy Jabrzemski, „Szare Szeregi – Harcerze 1939 – 1945, tom II, Materiały i Relacje, Warszawa, 1988, s. 260

13 –Jerzy Jabrzemski, Szare szeregi – harcerze 1939 – 1945, Lista poległych i zmarłych,, Warszawa 1988, s.216

14 –Wg. Wikipedii z dnia 9 października 2016 roku.

15 – Dawid Stafford, „Wielka Brytania i Ruch Oporu w Europie (1940 – 1945),Warszawa, 1984, s. 202.

16 – Przekazy rodzinne i własne wspomnienia.

 

Katowice, październik 2016 rok

 Janusz Maszczyk   

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bear