Janusz Maszczyk: Rozśpiewana Pogoń

Publikacje i przypisy:

1 – Moja żona Renia, niestety ale już odeszła z tego świata 1 sierpnia 2017 roku. Przeżyliśmy jednak wspólnie ponad 54. lata. Lata niezakłócanej nigdy miłości i rodzinnego ciepła.

2 – Więcej na ten temat w moim artykule :- „Kocimi łbami uliczką Nowopogońską”, który został opublikowany na portalu internetowym: – 41-200.pl Sosnowiec dobry adres – Wydarzenia, ciekawostki, historia…, w zakładce: – „We wspomnieniach Janusza”. Redaktorem naczelnym tego portalu jest znany i niezwykle też popularny w Sosnowcu propagator historycznych wspomnień o tym mieście, Pan Paweł Ptak.

3 – Więcej na ten temat na mojej stronie internetowej, w moim artykule – „Koszykarze z Rurkowni Huldczyńskiego”.

4 – Według biogramu Stanisława Korczyńskiego opublikowanego w internecie.

5 – O śmierci Rysia Broena zostałem poinformowany e-mailem przez jego dawnego klasowego, z liceum „Staszica” (rocznik absolwencki 1952 – 1953) kolegę –Stefana Augusta. Rysiu został pochowany w Sosnowcu na cmentarzu ewangelickim, przy uliczce Smutnej.

6 – Za czasów zaborów Rosji carskiej uliczka zwana była jako Małaja. Po 1918 roku jako Mała, a obecnie jako uliczka Kolibrów.

7 – Budowa teatru w Łodzi rozpoczęła się w 1949 – wtedy obiekt nazwano Teatrem Narodowym. W 1954 r. uchwałą Prezydium Miejskiej Rady Narodowej przeznaczono budynek na siedzibę Opery Łódzkiej. Otwarty 19 stycznia 1967 roku r. Do chwili obecnej wystawiono w nim ponad 280 premier. Teatr należy do jednej z najważniejszych scen operowych w Polsce.

8 – „Straszny dwór” – polska opera w czterech aktach skomponowana przez Stanisława Moniuszkę.

9 – Wspomnienia osobiste i rodzinne.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być reprodukowana, przechowywana w systemach przetwarzania lub odzyskiwania danych, ani przekazywana w jakiejkolwiek postaci elektronicznej, odbitki kserograficznej, nagrania lub jakiejkolwiek innej bez uprzedniej pisemnej zgody autora tego artykułu.

Uprzejmie przypominam, że wszystkie artykułu autora jak do tej pory są publikowane bezinteresownie. Z tego tytułu nie korzystałem więc dotąd nigdy i nie czerpię też nadal żadnych korzyści materialnych, ani też innych jakichkolwiek profitów, poza satysfakcją autorską.

 

KATOWICE, MAJ 2018 ROK

                                                                                                                                                                                                                                 Janusz Maszczyk

 

 

                                

Strony: 1 2 3 4 5

Bear