Janusz Maszczyk: Niósł nie tylko kaganek oświaty – wspomnienie o Władysławie Mazurze

[Bronisława Binek („Iskra”) szef kancelarii Inspektoratu Sosnowiec ZWZ, stracona gilotyną 4. VII. 1942 roku.]

Natomiast pan Kazimierz Patello, jako członek ZWZ został przeprowadzony przez granicę do Generalnej Guberni. Zginął 5 VIII. 1943 roku jako już żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych, Komendant gm. Raków (kieleckie) w stopniu kapitana.

Uprzejmie przypominam, że wszystkie artykułu autora jak do tej pory są publikowane bezinteresownie. Z tego tytułu nie korzystałem więc dotąd nigdy i nie czerpię też nadal żadnych korzyści materialnych, ani też innych jakichkolwiek profitów, poza satysfakcją autorską.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być reprodukowana, przechowywana w systemach przetwarzania lub odzyskiwania danych, ani przekazywana w jakiejkolwiek postaci elektronicznej, odbitki kserograficznej, nagrania lub jakiejkolwiek innej bez uprzedniej pisemnej zgody autora tego artykułu.

 

Katowice, kwiecień 2017 rok

 

                                                                                                                                      Janusz Maszczyk

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bear