Janusz Maszczyk: Gdzie sportowcy z tamtych lat? Część 1.

 Źródła:

 1 –Więcej o Jurku Sprzączkowskim  w dalszych częściach artykułów. Jurek Sprzączkowski z imienia i nazwiska jest wymieniony w „Księdze Pamiątkowej” („Staszica”) z 1984 roku na stronie 271 pod pozycją 36, jako rocznik absolwencki 1952/1953. Podobnie jak też wszyscy inni absolwenci „Staszica”,  w tym kiedyś też zawodnicy „Włókniarza”.

2 – Artykuły opublikowane na moje stronie internetowej ulegają jednak ciągłej rotacji. Ograniczony bowiem jestem ilością bezpłatnych pikseli. Z chwilą więc opublikowania kolejnego artykułu, co najmniej jeden artykuł, zawsze ostatni, zmuszony jestem jednak skasować.

3 – Pan Józef Deżakowski wyczynową koszykówkę w KS „Włókniarz” uprawiał jeszcze do 6 listopada 1955 roku.  W swym domowym archiwum posiadam kserokopię oryginalnych protokołów; w trakcie gry jego koszulka zawsze nosiła numer 3. Ostatni koszykarski mecz rozegrał w dniu 6 listopada 1955 roku w Rybniku. Naszym przeciwnikiem był wtedy zespół koszykarski z KS „Zryw”. Pan Józef Deżakowski w tym spotkaniu uzyskał bardzo cenne 2 punkty. Do tego spotkania koszykarskiego jeszcze raz powrócę w trakcie konkretnych już wspomnień o koszykarskiej sekcji z tego klubu sportowego. Już przedwcześnie pozwalam sobie zasygnalizować, że to spotkanie zostało też skomentowane w prasie. Oryginał tej informacji prasowej  posiadam w swoim domowym archiwum, które też wtedy opublikuję.

Był również w pierwszych latach 50. XX w. moim partnerem jako zawodnik siatkówki. Jednak z tych spotkań nie zachowały się żadne protokoły, czy zdjęcia ani też informacje prasowe.

4 –Pan Legawiecz córką Basią, zanim dotarł do KS „Włókniarz”, to był trenerem KS „Stal” w Katowicach (późniejszy KS. „Baildon”). Widywałem tego Pana i jego córkę Basię w Katowicach, na stadionie KS „Stal”, który wtedy mieścił się przy ulicy Kościuszki, w okolicy Parku Tadeusza Kościuszki (dzisiejszy stadion sportowy AWF Katowice). O trenerze panu Legawcu (imię?) i pani Basi Legawiec wspomnę jeszcze w poszerzonym opisie w jednym z kolejnych artykułów, przy omawianiu sekcji lekkoatletycznej.

5 – Zawodniczki i zawodników oraz dyscypliny, w których wtedy startowali opiszę w jednym z kolejnych odcinków tego artykułu, przy omawianiu sekcji lekkoatletycznej.

6 –Znacznie więcej konkretnych opisów o Niemieckiej Szkole Policji w artykule autora:- „Był sobie Plac Schoena”, na mojej stronie internetowej – www.wobiektywie2008.republika.pl

7 –Więcej o tematyce sportowej z tej hali na mojej stronie internetowej: – www.wobiektywie2008.republika.pl, w artykule: „Był sobie Plac Schoena”.

8– Wspomnienia osobiste oraz pozyskane od rodziny. Wiele informacji pozyskałem też od znajomych, koleżanek i kolegów oraz przyjaciół, głównie byłych zawodników wyczynowych z Klubu Sportowego „Włókniarz” w Sosnowcu.

Koniec części 1.

 

Katowice, wrzesień 2015.

Janusz Maszczyk    

Strony: 1 2 3 4 5 6 7

Bear