Janusz Maszczyk: Czy pamięta o nim Zagórze?… cz.1

     W dniu 1 sierpnia 1944 roku wybucha Powstanie Warszawskie. Było to wystąpienie zbrojne Armii Krajowej przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim w ramach akcji Burza, podporządkowane z działającymi strukturami Polskiego Państwa Podziemnego. Swym zasięgiem objęło lewobrzeżne dzielnice miasta Warszawy i niewielki obszar prawobrzeżny oraz Legionowo i Puszczę Kampinoską. Powstanie Warszawskie militarnie zostało ukierunkowane wobec Niemców, ale politycznie przeciw ZSRR oraz polskim komunistom, którzy współpracowali z tym państwem.

Z chwilą tylko jego wybuchu, Joachim Hempel, natychmiast odrzuca do kosza zapomnienia wszelkie dotychczasowe urazy i poglądy polityczne, rozrachunki i spekulacje polityczne i natychmiast wraz z Armią Krajową z ogromnym poświęceniem czynnie włącza się do walki z okupantem niemieckim. Już jednak 2 sierpnia 1944 roku w trakcie stawiania barykady ulicznej, na rogu ulic: Złotej i Zielonej, zostaje jednak ciężko ranny. Umiera 4, według innych 5 sierpnia 1944 roku w polskim powstańczym szpitalu, przy ul. Mariańskiej.

Został dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych i Krzyżem Virtuti Militari V klasy oraz Krzyżem Niepodległości.

………………………………………………………………………………………………………………..

BIBLIOGRAFIA:

Bardzo serdecznie dziękuję Szanownym Panom: Pawłowi Ptak i Grzegorzowi Onyszko za możliwość publikacji zdjęcia.

1 – Andrzej Krzysztof Kunert, „Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939 – 1944”, Tom 2, Warszawa, 1987, s. 95 I 96.

2 – Grzegorz Mazur, „Biuro Informacji i Propagandy SZP –ZWZ –AK” 1939 – 1945, Warszawa, Instytut Wydawniczy „Pax”, 1987, s. 395.

3 – Marek Gałęzowski, „Wierni Polsce. Ludzie konspiracji piłsudczykowskiej 1939 – 1947”, Warszawa, 2005.

4 – Wikipedia A

 

Uprzejmie przypominam, że wszystkie artykułu autora jak do tej pory są publikowane bezinteresownie. Z tego tytułu nie korzystałem więc dotąd nigdy i nie czerpię też nadal żadnych korzyści materialnych, ani też innych jakichkolwiek profitów, poza satysfakcją autorską.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być reprodukowana, przechowywana w systemach przetwarzania lub odzyskiwania danych, ani przekazywana w jakiejkolwiek postaci elektronicznej, odbitki kserograficznej, nagrania lub jakiejkolwiek innej bez uprzedniej pisemnej zgody autora tego artykułu.

 

Katowice, luty 2018 rok.

 

                                                                                                              Janusz Maszczyk

Strony: 1 2

Bear