Janusz Maszczyk: Czasy godności i honoru

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być reprodukowana, przechowywana w systemach przetwarzania lub odzyskiwania danych, ani przekazywana w jakiejkolwiek postaci elektronicznej, odbitki kserograficznej, nagrania lub jakiejkolwiek innej bez uprzedniej pisemnej zgody autora tego artykułu.

 Artykuł poszerzony o nowe fakty w stosunku do opublikowanego w lutym 2013 roku.

 Portret Józefa Mireckiego pozyskano dzięki życzliwości z Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie od Szanownej Pani Renaty Balewskiej, za co autor jeszcze raz bardzo serdecznie tej Pani dziękuje. Zgoda na publikację z dnia 7. II.2013 roku.

 Bibliografia i przypisy:

1 – St. Andrzej Radek,Rewolucja w Zagłębiu Dąbrowskim 1894 -1905-1914”, Sosnowiec 1929.

2– Leonard Dubacki, „Józef Anastazy Montwił – Mirecki (1879 –  1908)”, publikacja internetowa.

3 –Pobóg Malinowski W. „Józef Montwiłł-Mirecki. „Niepodległość”, Warszawa 1933, Tom VIII.

4 –Duber P., „Józef Montwiłł – Mirecki – Książę Rewolucji. W stulecie akcji Rogowskiej ,„Mówią Wieki” nr 11 (563) z listopada 2006r.

5-Lidia Ciołkosz, Organizacja Bojowa PPS, “Robotnik” (Londyn) z 1955 r.

6- Józef Piłsudski, Historia Organizacji Bojowej PPS, [w]: J. Piłsudski, Pisma Zbiorowe, t. III, Warszawa 1989 r.

7- Jerzy Pająk: Organizacje bojowe partii politycznych w Królestwie Polskim 1904–1911. Warszawa: 1985.

8-  Wikipedia internetowa.

9- wspomnienia własne.

 

Katowice, listopad 2016 rok

Janusz Maszczyk    

 

Strony: 1 2 3 4 5 6

Bear