Adam Gołębiowski: U początków ruchu sokolego w Zagłębiu Dąbrowskim

[Podpis Kazimierza Srokowskiego widniejący na wyżej  prezentowanym dokumencie:
Kazimierz Srokowski prezes Sokoła Polskiego w b. Królestwie Kongresowym.]

 

We wszystkich cytatach zastosowano pisownię oryginalną.

 


1Kazimierz Srokowski Pierwszy Prezes Okręgowy Sokolstwa Zagłębia Dąbrowskiego. „1906 – 1936 JEDNODNIÓWKA JUBILEUSZOWA Towarzystwa Gimnastycznego »Sokół« w Czeladzi” 1936.
2Szkic historyczny Sokolstwa Zagłębia Dąbrowskiego. „1906 – 1936 JEDNODNIÓWKA JUBILEUSZOWA Towarzystwa Gimnastycznego »Sokół« w Czeladzi” 1936.
3Martyrologia Sokoła na Śląsku. „Sokół” 1929, nr 13.
4Święta Sokolskie. Zlot w Oświęcimiu okręgu VI-go (śląskiego) Sokołów polskich w państwie Niemieckiem. „Sokół” 1906, nr 5.
5Tamże
6Tow. „Piechór” w oświetleniu Ochrany Warszawskiej. „Kurjer Zagłębia” 1917, nr 106.
7Dzieje Gniazda Sokolego „Czeladź” w ogólnym zarysie.  „1906 – 1936 JEDNODNIÓWKA JUBILEUSZOWA Towarzystwa Gimnastycznego »Sokół« w Czeladzi” 1936.
8Kazimierz Srokowski Pierwszy Prezes Okręgowy Sokolstwa Zagłębia Dąbrowskiego. „1906 – 1936 JEDNODNIÓWKA JUBILEUSZOWA Towarzystwa Gimnastycznego »Sokół« w Czeladzi” 1936.
9Michał Terech, ZARYS DZIEJÓW SOKOLSTWA POLSKIEGO, Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce, Warszawa 1932, s. 33.

 

                Adam Gołębiowski

Strony: 1 2

Bear