Dzień wczorajszy

Widok z Sosnowca – Dworzec kolei Warszawsko-Wiedeńskiej – Kolejna pocztówka w galerii

Widok z Sosnowca - Dworzec kolei Warszawsko-Wiedeńskiej – Kolejna pocztówka w galerii

Sześćdziesiąta czwarta pocztówka w naszej galerii to Widok z Sosnowca – Dworzec kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, czyli dzisiejszy dworzec główny. Dworzec kolei Warszawsko-Wiedeńskiej od początku swojego istnienia był centralnym budynkiem miasta. Budynek ten w pierwotnej wersji oddano do eksploatacji w roku 1859. W związku z położeniem przygranicznym Sosnowiec był bardzo ważnym ośrodkiem kolejowym, zarówno dla transportu osobowego, […]

Oznaczone tagami:         

Sosnowiec Wnętrze Kościoła – Kolejna pocztówka w galerii

Sosnowiec Wnętrze Kościoła - Kolejna pocztówka w galerii

Sześćdziesiąta trzecia pocztówka w naszej galerii to Sosnowiec, Wnętrze Kościoła. Pocztówka przedstawia wnętrze Katedry p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Budynek ten powstał w latach 1893-1899, a jego projektantem był architekt Karol Kozłowski. Wnętrze katedry przyozdobiły malowidła Włodzimierza Tetmajera i Henryka Uziembło. Kilka lat później, w okolicy katedry wzniesiono budynek plebani. Wiele elementów wyposażenia wnętrza zostało […]

Sosnowiec Nowy Pałac Schoena – Kolejna pocztówka w galerii

Sosnowiec Nowy Pałac Schoena – Kolejna pocztówka w galerii

Sześćdziesiąta druga pocztówka w naszej galerii to Sosnowiec, Nowy Pałac Schoena. Pałac ten jest jednym z najciekawszych budynków zlokalizowanych na terenie Zagłębia Dąbrowskiego. Charakterystyczna neogotycka wieża budzi zainteresowanie przechodniów. Obiekt powstał nad Przemszą, we śródmieściu w okolicy Kuźnicy. Zbudowano go na polecenie Oskara Schoena. Prace budowlane ukończono w 1903 roku.W okolicy pałacu urządzono stylizowany park […]

Oznaczone tagami:     

Sosnowiec Nowy Kościół – Kolejna pocztówka w galerii

Sosnowiec Nowy Kościół - Kolejna pocztówka w galerii

Sześćdziesiąta pierwsza pocztówka w naszej galerii to Sosnowiec, Nowy Kościół. Mianem Nowego Kościoła określano na przełomie XIX i XX wieku dzisiejszą Katedrę p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Budynek ten powstał w latach 1893-1899, a jego projektantem był architekt Karol Kozłowski. Wnętrze katedry przyozdobiły malowidła Włodzimierza Tetmajera i Henryka Uziembło. Kilka lat później, w okolicy katedry […]

Oznaczone tagami:     

Sosnowiec Cerkiew św. Mikołaja – Kolejna pocztówka w galerii

Sosnowiec Cerkiew św. Mikołaja - Kolejna pocztówka w galerii

Sześćdziesiąta pocztówka w naszej galerii to Sosnowiec, Cerkiew (Schismatische Kirche). Widokówka przedstawia cerkiew pod wezwaniem Św. Mikołaja widzianą od strony Przemszy. Ten przepiękny budynek znajdujący się w centrum Sosnowca nie miał niestety długiego żywota. Wybudowany został w 1905 roku w okolicy skrzyżowania dzisiejszej ulicy 3-go Maja i ulicy Wawel, ze składek wiernych oraz przemysłowców sosnowieckich, […]

Oznaczone tagami:     

Sosnowiec Nowy Pałac Schoena – Kolejna pocztówka w galerii

Sosnowiec Nowy Pałac Schoena - Kolejna pocztówka w galerii

Pięćdziesiąta dziewiąta pocztówka w naszej galerii to Sosnowiec, Nowy Pałac Schoena. Pałac ten jest jednym z najciekawszych budynków zlokalizowanych na terenie Zagłębia Dąbrowskiego. Charakterystyczna neogotycka wieża budzi zainteresowanie przechodniów. Obiekt powstał nad Przemszą, we śródmieściu w okolicy Kuźnicy. Zbudowano go na polecenie Oskara Schoena. Prace budowlane ukończono w 1903 roku.W okolicy pałacu urządzono stylizowany park […]

Oznaczone tagami:         

Sosnowiec, Hauptbahnhof – Kolejna pocztówka w galerii

Sosnowiec, Hauptbahnhof - Kolejna pocztówka w galerii

Pięćdziesiąta ósma pocztówka w naszej galerii to Sosnowiec (Sosnowitz), Dworzec Główny (Hauptbahnhof). Dworzec kolei Warszawsko-Wiedeńskiej od początku swojego istnienia był centralnym budynkiem miasta. Budynek ten w pierwotnej wersji oddano do eksploatacji w roku 1859. W związku z położeniem przygranicznym Sosnowiec był bardzo ważnym ośrodkiem kolejowym, zarówno dla transportu osobowego, jak i (a może przede wszystkim) […]

Oznaczone tagami:         

Widok z Sosnowca, Grota przy kościele kolejowym – Kolejna pocztówka w galerii

Widok z Sosnowca, Grota przy kościele kolejowym - Kolejna pocztówka w galerii

Pięćdziesiąta siódma pocztówka w naszej galerii to Sosnowiec, Widok z Sosnowca, Grota przy kościele kolejowym. Pocztówka przedstawia widok na grotę obok kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wewnątrz groty znajduje się figurka Matki Boskiej wykonana z żelaza i sprowadzona z Lourdes w 1904 roku. Sama grota jest znacznie starsza, odbywały się w jej pobliżu uroczystości […]

Oznaczone tagami:     

Sosnowiec ul.3-go Maja – Kolejna pocztówka w galerii

Sosnowiec ul.3-go Maja - Kolejna pocztówka w galerii

Pięćdziesiąta szósta pocztówka w naszej galerii to Sosnowiec, ul. 3-go Maja. Fragment nieistniejącego dziś kompleksu usługowo-handlowo-rozrywkowego przy ul. 3 Maja tym razem z ujęcia zrobionego z prawej strony. W centralnym miejscu fotografii budynek Kina Zagłębie, z widocznym szyldem. Gmach ten miał bardzo charakterystyczną kolumnadę. Obok na dalszym planie wejście do restauracji „Savoy”. Widoczne tory tramwajowe […]

Oznaczone tagami:     

Sosnowiec, Powszechna Szkoła Żeńska im. St. Okrzei – Kolejna pocztówka w galerii

Sosnowiec, Powszechna Szkoła Żeńska im. St. Okrzei - Kolejna pocztówka w galerii

Pięćdziesiąta piąta pocztówka w naszej galerii to Sosnowiec, Powszechna Szkoła Żeńska im. St. Okrzei. Budynek tej szkoły powstał w latach 30. W czasie II wojny światowej w budynku szkoły miało siedzibę Gestapo. Lokalizacja Gestapo nie była przypadkowa ze względu na getto żydowskie, które mieściło się na Środuli. Obecnie w budynku dawnej szkoły powszechnej im. Okrzei […]

Oznaczone tagami:     
Bear