Zespół ds. rewitalizacji centrum zaczął działać

21 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu do spraw rewitalizacji centrum. Grupa urzędników, radnych, przedstawicieli jednostek miejskich oraz przedsiębiorców pod przywództwem Prezydenta Arkadiusza Chęcińskiego ma za zadanie konsultowanie planowanych kroków mających na celu ożywienie serca miasta.

Sercem miasta najczęściej nazywa się okolice ulic 3 Maja, Modrzejowskiej, Warszawskiej i Małachowskiego. Pod rozwagę poddano pomysł eliminacji ruchu samochodowego ze ścisłego centrum Sosnowca, jako przykład podobnego działania wskazywano Częstochowę. Podczas spotkania, które prowadził naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji UM Michał Mercik mogliśmy się dowiedzieć o planowanych działaniach miasta, które na początku doraźnie, a następnie długofalowo mają uatrakcyjnić obszar śródmieścia. Jednym z takich elementów będzie tak zwana mała architektura,  która ma być ujednolicona, oznakowana logiem miasta i sukcesywnie rozszerzana na całe miasto. Jednym z pomysłów było utworzenie miejskich tablic, które informowałyby o sosnowieckich imprezach.

Jednym z pomysłów na ożywienie centrum miasta jest projekt lokal na kulturę. Pierwsi chętni już są do poprowadzenia tego typu placówek. Wstępnie zostały wytypowane lokale, w których już wkrótce może zagościć nowa działalność.

Jak zwykle przy tego typu spotkaniach przedsiębiorcy mówili, iż jednym z głównych problemów jest brak dostatecznej ilości miejsc parkingowych. Na dzień dzisiejszy wstępnie wykluczono budowę kilkupoziomowych parkingów, przede wszystkim na wysokie koszty takiej inwestycji. Dla niektórych z obecnych na spotkaniu przedsiębiorców rozwiązaniem mogłyby być płatne parkingi w centrum, które poza poprawą “sytuacji parkingowej” przynosiłyby też niemałe dochody dla miasta.

Prezydent Chęciński poinformował o planowanych w mieście akcjach promocyjnych. Jednym z ciekawszych pomysłów był realizowany już wcześniej “Sosnowiec za pół ceny”, który w nowej formule miałby obejmować również jednostki miejskie.  Sporą niespodzianką jest też plan imprez w okolicach Urzędu Miasta. Przy Alei Zwycięstwa odbędą się uroczyste obchody z okazji święta 3 Maja, Dnia Strażaka oraz Dnia Zwycięstwa, czyli 8 maja.

Podsumowując spotkanie można uznać, że duża część osób zgromadzonych na posiedzeniu ma dużo ciekawych pomysłów na ożywienie centrum, które miejmy nadzieję będą realizowane. W Sosnowcu jest wiele miejsc wymagających inwestycji, wiele które wymagają odświeżenia. Są też takie miejsca, które wymagają większej popularyzacji, jak na przykład Park w Kazimierzu Górniczym. Kolejne spotkanie w sprawie rewitalizacji centrum odbędzie się w czerwcu.

[PP]

Bear