Sosnowieckie muzeum przywraca blask wspólnemu krakowsko-sosnowieckiego dziedzictwu kulturowemu dwudziestolecia międzywojennego

Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu realizuje, dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dwuletni projekt (2022 – 2023) pod nazwą „Konserwacja kartonów witrażowych z 1936 roku autorstwa Jana Bukowskiego dla katedry pw. Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu”.

Właśnie teraz, w pierwszych dniach grudnia został zakończony pierwszy etap zadania. Powrócił do muzeum, po konserwacji w Krakowie, jeden z trzech wielkogabarytowych projektów – Najświętsza Maria Panna. Prace konserwatorskie trwały od czerwca do końca listopada b.r. Całość, łącznie z przygotowaniem specjalistycznego opakowania, wykonała konserwatorka Katarzyna Król-Goździk. Pozostałe dwa kartony, czyli Matka Boska Różańcowa z Dzieciątkiem i Stygmatyzacja św. Franciszka (zachowany fragmentarycznie) będą poddane konserwacji w nadchodzącym roku.

[Tak wyglądał karton przed konserwacją]

Wszystkie trzy kartony zostaną zaprezentowane publiczności pod koniec 2023 roku. Wydarzeniem towarzyszącym będzie sesja naukowa skupiająca się na witrażach sosnowieckiej katedry, uważanych za cenny zabytek kultury polskiej okresu międzywojennego.

Wymienione kartony witrażowe są symbolem wspólnego krakowsko-sosnowieckiego dziedzictwa dwudziestolecia międzywojennego. Dowodem nadzwyczajnej więzi ze światem krakowskiej kultury jest kościół katedralny pw. Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu, dla którego witraże zostały zaprojektowane. Wyjątkowa świątynia, dzięki wizji i odwadze jej pierwszego proboszcza ks, Dominika Rocha Milberta, stała się na długo pracownią krakowskich artystów Włodzimierza Tetmajera i Henryk Uziembło, którzy pracowali nad dekoracją jej wnętrza, począwszy od polichromii, a skończywszy na zespole 43 witraży, które w latach 1935-1939 stopniowo wypełniły okna świątyni. Wszystkie zaprojektował Jan Bukowski, a ich wykonawcą był Krakowski Zakład Witrażów S. G. Żeleński.

[Karton podczas prac konserwatorskich]

Dodatkową ciekawostką jest fakt, że witraż, którego projekt właśnie powrócił po konserwacji do muzeum, został ufundowany przez małżonków; Stanisława i Marię Kraupe, znanej rodziny przemysłowców sosnowieckich, a ich wnuczka, Janina Kraupe-Świderska (1921-2016), wybitna polska malarka, całe dorosłe życie związała z Krakowem.

[Efekt końcowy, który już w 2023 roku będzie można zobaczyć na żywo w sosnowieckim muzeum]

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

[PP][Fot. Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu]

Bear