III posiedzenie zespołu d/s rewitalizacji centrum Sosnowca

Kino Letnie21 lipca odbyło się trzecie posiedzenie zespołu do spraw rewitalizacji centrum Sosnowca. Tym razem skupiono się przede wszystkim na omówieniu imprez, które odbyły się w ostatnim czasie oraz zapoznano się z planem działań o charakterze kulturalnym na terenie miasta.

Członkowie zespołu mieli możliwość wypowiedzenia się na temat takich imprez jak: “Kino letnie na Patelni”, “Czas na Piknik”, czy “Rollkujemy w Sosnowcu”. W ogólnej ocenie plenerowe imprezy zostały zweryfikowane pozytywnie, co z pewnością zachęci ich organizatorów do dalszych działań. Kolejnym punktem było omówienie planowanych działań i imprez. Wśród nich wiele miejsca poświęcono nadchodzącej dużej imprezie, jaką są XVII Światowe Letnie Igrzyska Polonijne. Pokazano też wstępny projekt regulaminu imprezy znanej jako “Sosnowiec za pół ceny”, która prawdopodobnie od tego roku rozszerzona będzie na “Zagłębie za pół ceny” i agresywnie promowana, również na Śląsku.

Najwięcej czasu podczas wtorkowych obrad poświęcono po raz kolejny programowi “Lokal na kulturę”. Przedstawiono i omówiono uwagi, które w ciągu ostatniego miesiąca wpłynęły drogą mailową. Wśród części przedsiębiorców pojawiły się obawy, że “Lokal na kulturę” może być zagrożeniem dla prowadzonej przez nich działalności. Inni przekonywali, że lokale te powinny ożywić centrum miasta, a co za tym idzie przyciągnąć klientów również do istniejących już punktów sprzedaży. Warto pamiętać, że proponowane w programie lokalnie nie tylko od lat nie były wynajmowane przez co nie przynosiły choćby najmniejszych zysków gminie, ale wręcz przynosiły straty. Ożywienie tych lokali to szansa na kilka miejsc pracy i przyciągnięcie do centrum miasta mieszkańców nie tylko Sosnowca.

W ostatniej części obrad zespołu jego członkowie wyrazili chęć uczestnictwa w planowaniu i konsultowaniu już wstępnych koncepcji przebudowy kolejnych fragmentów miasta oraz pytali o rozpoczęte działania władz miasta w tym zakresie.

Kolejne posiedzenie zespołu odbędzie się 8 września. O jego wynikach będziemy informować.

[PP]

Bear