Bulwar Czarnej Przemszy – jak głosować?

BulwarJednym z najciekawszych projektów w tegorocznym Budżecie Obywatelskim jest projekt zatytułowany “Bulwar Czarnej Przemszy”. 

Dlaczego naszym zdanie ten projekt zasługuje na większe zainteresowanie? Przede wszystkim dlatego, że może on zapoczątkować zrewitalizowanie całego bulwaru tej sosnowieckiej rzeki, co przyczyniłoby się do wzrostu zainteresowania spacerami wzdłuż niej. Po drugie wzrosłaby popularność tej trasy jako miejsca rekreacji na rowerach, rolkach, deskorolkach. Po trzecie uzupełniono by też roślinność, która w tym miejscu jest wyjątkowo malownicza, a samo miejsce stałoby się bardziej estetyczne i bezpieczniejsze. Jeżeli uda się zrealizować projekt znajdujący się przy bulwarze Zespół Szkół Specjalnych nr 4 zyskałby ciekawsze otoczenie od strony Czarnej Przemszy, a jego uczniowie miejsce do spacerów bez konieczności brodzenia w błocie.

Jak zagłosować na projekt? Można w sposób tradycyjny, czyli głosowanie w punktach konsultacyjnych poprzez wypełnienie odpowiedniego druczku i wpisanie na nim w strefie drogowej nr projektu czyli V/6/D i tytuł projektu “Bulwar Czarnej Przemszy” lub głosowanie internetowe do którego link zamieszczamy poniżej.

Bulwar Czarnej Przemszy – Głosuj teraz!!!

Przypomnijmy, że projekt zakłada budowę chodnika i ścieżki rowerowej na trasie od ulicy 1 Maja do ulicy Przyjaciół Żołnierza wzdłuż rzeki Czarnej Przemszy. Kiedyś w tym miejscu przebiegał chodnik, jednak rozrastające się drzewa, a właściwie ich korzenie sprawiły, że tylko niewielkie jego fragmenty są dziś widoczne. Budżet obywatelski daje szansę, czy nasze nabrzeże ponownie ożyło. Jak mówią pomysłodawcy projektu wszystkie nowoczesne miasta powracają do zagospodarowanie terenów nadrzecznych. Powstają tam alejki, ścieżki rowerowe, stawiane są ławki i punkty gastronomiczne. Czy w Sosnowcu też tego doczekamy? Wiele zależy od naszych głosów, zatem głosujmy…

[PP]

 

Bear