Sprawa budynków przy Witosa – Informacja od SRK

DSCN5133Kilka miesięcy temu pisaliśmy o mieszkańcach budynków przy ulicy Witosa, którzy chcieliby, aby ich bloki zostały podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej. Wówczas w artykule “Jednym zimno, innym smród” przytaczaliśmy problemy nie tylko tych mieszkańców, ale również innych użytkowników sąsiadujących z nimi bloków podłączonych do sieci ciepłowniczej. Ci pierwsi chcieliby wskoczyć z XIX w XXI wiek, drudzy chcieliby otwierać okna bez obawy, że kominy znajdujące się poniżej ich mieszkań znajdą ujście wprost do ich domostw.

Mieszkańcy rozpoczęli od zbierania podpisów na swoim osiedlu. Próbowali bezskutecznie zainteresować też niektórych radnych, a także lokalnych polityków. Ci pierwsi nie wykazali zainteresowania, Ci drudzy uznali, że skoro nie trwa aktualnie żadna kampania wyborcza to nie warto się angażować w tę sprawę. Mieszkańcy rozpoczęli więc na własną rękę rozmawiać z firmą Tauron Ciepło, która w okolicy zajmuje się podłączaniem sieci ciepłowniczej do budynków. I pierwsze zaskoczenie! Firma ta wyraziła daleko posunięte zainteresowanie sprawą i chęć niemal natychmiastowego podłączenia sieci do budynków z 1913 roku. DSCN5137Drugie pozytywne zaskoczenie to postawa prezydenta Sosnowca Arkadiusza Chęcińskiego, który gdy dowiedział się o sprawie i przyjął delegację z podpisami zadeklarował (ze specjalnych funduszy przeznaczonych na ten cel) wsparcie dla każdego gospodarstwa kwotą 3000 zł. Pieniądze te mieszkańcy mieliby przeznaczyć na dofinansowanie doprowadzenia ogrzewania od węzła głównego w budynkach do poszczególnych mieszkań i zakup kaloryferów. To ważne deklaracje, szczególnie w obliczu walki z tzw. niską emisją. Do pełni szczęścia potrzebna jest już tylko zgoda administratora budynków, czyli władz Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Ponieważ do dnia 05 kwietnia mimo wizyty delegacji w siedzibie spółki w Bytomiu oraz kilku telefonów wykonanych do spółki mieszkańcom ulicy Witosa nie udało się dowiedzieć, czy taka zgoda nastąpi, wówczas poproszono nas o wsparcie.

DSCN4743Warto w tym miejscu wspomnieć, że naszym zdaniem podłączenie ogrzewania nie wiąże się z kosztami po stronie Spółki Restrukturyzacji Kopalń, może ewentualnie kwestia wykonania planów sieci . Zewnętrzne przyłącze ma wykonać Tauron Ciepło, wewnątrz budynków mają sfinansować mieszkający tam użytkownicy. Zdaniem nie tylko mieszkańców osiedla wartość budynków SRK przy ul.Witosa poprzez podłączenie do nich sieci ciepłowniczej znacznie wzrośnie, ich wnętrza staną się też estetyczniejsze. Nie będzie też okopcania w/w budynków i sąsiednich. Zmieni się na lepsze mikroklimat osiedla.

Postanowiliśmy sprawdzić u źródła, czyli w Spółce Restrukturyzacji Kopalń dlaczego mieszkańcy nie uzyskali do 5 kwietnia odpowiedzi w sprawie zamieszkiwanych przez nich budynków. Otrzymaliśmy odpowiedź od rzecznika prasowego Witolda Jajszczoka, którą przytaczamy w całości.

Informacja od Rzecznika Spółki Restrukturyzacji Kopalń na temat budynków przy ulicy Witosa w Sosnowcu.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. jest zarządcą i współwłaścicielem pięciu Wspólnot Mieszkaniowych przy ulicy Witosa 6, Witosa 8, Witosa 14, Witosa 18, Witosa 20 w Sosnowcu oraz właścicielem dwóch budynków przy ulicy Witosa 10 i Witosa 16.

Treść pisma Prezydenta Miasta Sosnowca w sprawie przyłączenia do sieci ciepłowniczej budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ulicy Witosa 6, Witosa 8, Witosa 14, Witosa 18, Witosa 20 w Sosnowcu została przedstawiona właścicielom lokali na zebraniach sprawozdawczych za rok 2015, które odbyły się w miesiącu marcu 2016 roku. 

Właściciele lokali obecni na zebraniach wyrazili wstępne zainteresowanie przyłączeniem budynków Wspólnot Mieszkaniowych do sieci ciepłowniczej TAURON Ciepło. Jednak zaznaczamy, iż nie wszyscy właściciele lokali byli obecni na zebraniach sprawozdawczych. 

Wspólnoty Mieszkaniowe przy ulicy Witosa 6, Witosa 8, Witosa 14, Witosa 18, Witosa 20 w Sosnowcu stanowią tzw. „małe wspólnoty” do zarządu których mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego o współwłasności. 

W związku z powyższym do podjęcia decyzji dotyczącej wyrażenia zgody na przyłączenie budynków Wspólnot Mieszkaniowych do sieci ciepłowniczej TAURON Ciepło konieczna jest jednomyślna zgoda wszystkich współwłaścicieli wyrażona w formie uchwały.

Do końca maja bieżącego roku po uzyskaniu od firmy TAURON Ciepło szczegółowej oferty określającej warunki inwestycji zostaną przygotowane i poddane pod głosowanie uchwały w sprawie przyłączenia budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ulicy Witosa 6, Witosa 8, Witosa 14, Witosa 18, Witosa 20 w Sosnowcu do sieci ciepłowniczej. 

Zaznaczamy jednocześnie, że po podjęciu przez wspólnoty stosownych uchwał Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. wyrazi również zgodę na podłączenie do sieci ciepłowniczej budynków których jest 100% właścicielem, czyli Witosa 10 i Witosa 16. 

Serdecznie pozdrawiam

Witold Jajszczok
rzecznik prasowySpółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
ul. Strzelców Bytomskich 207
41-914 Bytom
[PP]
Bear