Janusz Maszczyk: Wyprawy do zielonej „Skałki”…

****

Zaledwie ponad 13. lat później, gdy byłem już żonaty, a były to lata 60. XX wieku, to na tę wielką sentymentalną i romantyczną wyprawę w okolice mojej zielonej „Skałki” pojechałem wraz z moją młodziutką jeszcze wówczas żoną – Renią6/. Cześć tej sentymentalnej klimontowskiej trasy nie pokonywaliśmy już jednak tak jak dawniej nasza rodzina pieszo, tylko tramwajem. Moim zamiarem było pokazanie młodziutkiej jeszcze wtedy żonie, piękno nieskażonej jeszcze przyrody, i dosłownie jeszcze tego wszystkiego czego sam od rodziców za mych dziecinnych lat w czasie okupacji niemieckiej doświadczyłem. Już jednak, gdy zbliżaliśmy się do murów Kopalni Węgla Kamiennego „Juliusz”, to znajoma mi dotąd okolica wydała się teraz jakaś taka dziwna. Była mi po prostu obca. Bowiem kiedyś słoneczna kamienna droga wiodąca wzdłuż murów tej kopalni i miejscami tylko pokryta żółtawym piaskiem, teraz jednak wyglądała tak jakby ją ktoś specjalnie posypał ciemnym pyłem. Okolica również nie była już tak jak kiedyś bajecznie kolorowa i nasycona zielenią polskiego pachnącego lata. Kilkaset metrów dalej, tuż, tuż opodal Białej Przemszy, do której jednak już nie dotarliśmy, teren był już tak niemiłosiernie przeorany, że widoczne było tylko morze piasku, a wśród niego sterczała i zgrzytała niemiłosiernie niebotyczna metalowa, i jakże dla mnie wtedy szpetna piaskowa koparka, która z jednego miejsca na drugi przerzucała całe tony czystego pisaku. Okazało się, że kiedyś bajkowe przyrodnicze tereny mojej „Skałki”, teraz po upływie zaledwie tylko 13. Lat od ostatniego mojego tutaj pobytu, zostały już tak zdewastowane, że żal mimo woli targał niemiłosiernie mym sercem i duszą. Dawne nasycone soczystą zielenią tereny „Skałki” zatraciły już bowiem całkowicie swe walory przyrodnicze i wypoczynkowe. Wtedy dopiero poczułem jak me serce ściska tęsknota za utraconym sielskim dzieciństwem…

…………………………………………………………………………………………………

Przypisy:

1 – Miasto Sosnowiec powstało w 1902 roku. W jego skład weszły następujące tereny: Stary Sosnowiec, Pogoń, Sielec, Kuźnica, Środulka, Radocha, Ostra Górka.

2 – Proszę wymienionej nazwy uliczki Zamkowej z okolicy zabudowań fornalskich Gwarectwa „Hrabia Renard” absolutnie jednak nie mylić, z uliczką o tej samej identycznej nazwie ale usytuowanej tak jak obecnie na sieleckim „Renardzie”.

3 – „Dworska droga” – to dawny jeszcze roboczy dworski trakt Gwarectwa „Hrabia Renard”, a obecnie ulica Kombajnistów.

4 – Kapitan Franciszek Doros, był adiutantem dowódcy 80. Pułku Piechoty im. Strzelców Nowogródzkich ze Słonima. Równocześnie pełnił też etatową służbę w Wojskowym Wywiadzie w „Referacie Wschód”, w Oddziale Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Podczas okupacji niemieckiej był internowany.

Więcej na ten temat w moim artykule: „NIEZWYKŁE KOLEJE ZWYKŁEGO ŻYCIA”, opublikowanym na portalu internetowym 41-200.pl Sosnowiec dobry adres – Wydarzenia, ciekawostki, historia… – znanego redaktora sosnowieckiego Pana Pawła Ptak. Artykuł jest w każdej chwili dostępny w specjalnej na tej stronie zakładce pod tytułem: „WE WSPOMNIENIACH JANUSZA”.

5 – Julian Latosiński, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Staszica w Sosnowcu w latach 1949 – 1958.

6 – Moja żona – Renia Maszczyk (z domu Prokop) – zmarła 1 sierpnia 2017 roku.

7 – Wspomnienia rodzinne i własne.

Uprzejmie przypominam, że wszystkie artykułu autora jak do tej pory są publikowane bezinteresownie. Z tego tytułu nie korzystałem więc dotąd nigdy i nie czerpię też nadal żadnych korzyści materialnych, ani też innych jakichkolwiek profitów, poza satysfakcją autorską.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być reprodukowana, przechowywana w systemach przetwarzania lub odzyskiwania danych, ani przekazywana w jakiejkolwiek postaci elektronicznej, odbitki kserograficznej, nagrania lub jakiejkolwiek innej bez uprzedniej pisemnej zgody autora tego artykułu.

 

Niniejsza publikacja jest uzupełnieniem już lipcowego z 2012 roku o tym samym tytule artykułu. Tym razem jednak znacznie poszerzonego o nowe informacje.

Katowice, lipiec 2018 rok

 

                                                                         Janusz  Maszczyk

Strony: 1 2 3 4

Bear