Janusz Maszczyk: Wymazywany z pamięci narodowej

Po trudach jakże bardzo ofiarnej pracy dla Narodu Polskiego i Państwa Polskiego, w kwietniu 1947 roku zostaje odwołany z funkcji prezydenta Rzeczypospolitej Polski. Umiera w Londynie 20 listopada 1955 roku. Został odznaczony: Krzyżem Niepodległości z Mieczami, Orderem Virtuti Militari V klasy i Krzyżem Walecznych.

****

Obecnie z perspektywy minionych dziesiątków lat i dzięki odtajnionym już archiwom polskim i zagranicznym, trzeba stwierdzić, że stanowisko premiera RP – Tomasz Arciszewski – objął jednak w wyjątkowo niekorzystnym dla siebie i naszej Ojczyzny okresie czasu. Bowiem już w Jałcie w dniach 4 – 11 lutego 1945 r. na konferencji przywódców ZSRR, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii zapadły jednoznaczne decyzje o dalszych losach naszej Ojczyzny. Mimo, że w Jałcie ustalano również przyszłe granice naszego państwa, to jednak nie zaproszono na tą konferencję przedstawicieli naszego legalnego rządu na uchodźstwie. Nawet pomimo tego, iż Polacy już od pierwszych dni II wojny światowej walczyli z Niemcami. Nie wyciągnięto też absolutnie żadnych wniosków z tego, że Polska była przecież jedynym okupowanym krajem w Europie, w którym żadne środowiska nie kolaborowały wtedy z Niemcami. Nie poproszono też 8 czerwca 1946 roku Polaków do Londynu na wielką paradę zwycięstwa, w której jednak uczestniczyli przedstawiciele sił zbrojnych wszystkich państw biorących udział w walce z III Rzeszą Niemiecką. Po prostu mocarstwa zachodu zadecydowały już wtedy o tym, że dalsze losy okrojonej już terytorialnie Polski, będą uzależnione całkowicie od woli Związku Radzieckiego i Józefa Stalina. Bowiem w polityce zagranicznej nie liczą się sentymenty, a nawet dobrosąsiedzkie stosunki z innymi państwami, jak to wielu z nas niestety naiwnie sądzi. Tylko twarda kalkulacja i partykularny interes decydentów.

……………………………………………………………………………………………………………………

Publikacje i przypisy:

1 – Komitet Redakcyjny: Olena Zaremba – Blatanowa, Lidia Ciołkoszowa, Wanda Czapska – Jordan, „MY TU ŻYJEMY JAK W OBOZIE WAROWNYM” – LISTY PPS – WRN, Warszawa – Londyn, 1940 – 1945, polskie wydanie w Londynie, s. XXXVIII – XXXIX.

2 – Wikipedia – Wolna encyklopedia.

3 – Historia –do Rzeczy, nr 4 (62) 2018. Artykuły: Angielska obojętność, Jak Churchill zdradził Polskę, Dyktat jałtański.

4 – Adam Ciołkosz, Ludzie PPS, Londyn 1981.

Uprzejmie przypominam, że wszystkie artykułu autora jak do tej pory są publikowane bezinteresownie. Z tego tytułu nie korzystałem więc dotąd nigdy i nie czerpię też nadal żadnych korzyści materialnych, ani też innych jakichkolwiek profitów, poza satysfakcją autorską.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być reprodukowana, przechowywana w systemach przetwarzania lub odzyskiwania danych, ani przekazywana w jakiejkolwiek postaci elektronicznej, odbitki kserograficznej, nagrania lub jakiejkolwiek innej bez uprzedniej pisemnej zgody autora tego artykułu.

 

Katowice, marzec 2011 roku.

                                                                                                                                                                                                                                                                                        Janusz Maszczyk

Strony: 1 2 3

Bear