Janusz Maszczyk: TROPAMI „WYGWIZDOWA” – poprzez „Wenecję” w kierunku uliczki Gampera i Placu Tadeusza Kościuszki


[Zdjęcia z 2007 roku, ale już dalszych fragmentów uliczki Fabrycznej (dawnej Gampera). Utrwalone w stronę Placu Tadeusza Kościuszki. Jakieś kilkaset metrów dalej płynie już rzeka Czarna Przemsza, a ponad nią od zawsze był zawieszony drewniany mostek (obecnie kładka żelbetowa). Drewniany mostek był już zaliczany do terytorium Placu Tadeusza Kościuszki. Są jednak i tacy co twierdzą, że tereny Placu T. Kościuszki zaczynały się dopiero poza rzeką.]

[Zdjęcie powyżej z 2007 roku. Ta sama aleja co wyżej, tylko utrwalona od strony Palcu Tadeusza Kościuszki w kierunku dawnej uliczki Gampera.]


[Zdjęcie współczesne (rok 2012, lub 2013). Zdjęcie wykonano od strony Placu Tadeusza Kościuszki przy dawnym pogońskim, fabrycznym „Kasynie”. Dawniej w tym samym miejscu, od XIX wieku, ponad rzeką Czarną Przemszą była zawieszona pachnąca żywicą, niezwykle urokliwa drewniana kładka. Została wysadzona w styczniu 1945 roku przez saperów niemieckich. Po 1945 roku ją odbudowano. W latach 60. XX wieku zburzono i zawieszono oto taką kiczowatą żelbetową, do tego jeszcze nie wiem dlaczego ale pomalowaną jaskrawą wiecznie łuszczącą się farbą.
To po prawej stronie z nurtów tej rzeki, z mieszczącego się wtedy tutaj wodospadu, wyławiano w makabryczny sposób ponoć utopionych Żydów.]
……………………………………………………………………………………………..
Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być reprodukowana, przechowywana w systemach przetwarzania lub odzyskiwania danych, ani przekazywana w jakiejkolwiek postaci elektronicznej, odbitki kserograficznej, nagrania lub jakiejkolwiek innej bez uprzedniej pisemnej zgody autora tego artykułu.
Bardzo serdecznie dziękuję za bezpłatne opublikowanie zdjęć i pocztówek, fotopolsce.eu – Szanownej Pani Danucie Bator oraz mojemu przyjacielowi i darczyńcy, doskonale znanemu zresztą w Sosnowcu popularyzatorowi tego pięknego miasta, Szanownemu Panu Pawłowi Ptak.

Bibliografia i przypisy:
1 – Znacznie więcej na ten temat w artykułach autora, „TAJEMNICE SOSNOWIECKIEJ ‘WENECJI’ “.
2 – Po 1945 roku Huta „Sosnowiec”, a później Huta im. M. Buczka.
3 – Henryk Rechowicz, „Sosnowiec – zarys rozwoju miasta”, Kraków, 1977, s.133 i 149.
4 – wspomnienia rodzinne i własne.

Katowice, luty 2017 rok.
                   

                                                                                                                          Janusz Maszczyk

Strony: 1 2 3 4 5

Bear