Janusz Maszczyk: Pomnik Tadeusza Kościuszki w Sosnowcu

……………………………………………………………………………………………………………….

Bardzo serdecznie dziękuję Pani Danucie Bator z www.fotoplska.eu za wyrażenie zgody na bezpłatną prezentację zdjęcia. Dziękuję również bardzo serdecznie Panu Pawłowi Ptak – mojemu przyjacielowi – za wyrażenie zgody na publikację z dawnych lat pocztówek oraz Panu Dariuszowi Jurkowi za przekazanie niezwykle ciekawych informacji związanych z pomnikiem Tadeusza Kościuszki oraz za wyrażenie zgody na opublikowanie tych niezwykłych wspomnień.

Przypisy i bibliografia:

1 – W związku z podziałem przez nowych okupantów Zagłębia Dąbrowskiego już w 1915 roku do miasta Sosnowca zostają dołączone takie osiedla jak: Milowice, Dębowa Góra, Modrzejów, Pekin, dwór Zagórze, Konstantynów, Środula i Środulka. W wyniku czego dotychczasowe terytorium miasta Sosnowca osiągnie już obszar – 30, 5 km kw.

2 – Zbigniew Studencki, „Sosnowieckie ABC”, Sosnowiec 2003. s.49.

3 – Według WIKIPEDII A – Narodowy socjalizm, nazizm (skrót od niem. Nationalsozialismus), czasem określany również jako hitleryzm (od nazwiska Adolfa Hitlera) – rasistowska, antykomunistyczna, antydemokratyczna i antysemicka ideologia Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotników (NSDAP). Niemiecka skrajna odmiana faszyzmu, opierająca się na darwinizmie społecznym, biologicznym rasizmie, w szczególności na antysemityzmie, wyrosła na gruncie militaryzmu pruskiego i niemieckiego szowinizmu, czerpiąca z haseł zarówno nacjonalistycznych, jak i socjalnych, trudna do jednoznacznego uplasowania na klasycznej osi prawica-lewica, a łatwiejsza do umiejscowienia z pomocą podziału dwuosiowego. Ideologia państwowa w czasie sprawowania władzy w totalitarnych Niemczech przez NSDAP w latach 1933–1945. koniec cytatu.

4 – Jerzy Jabrzemski, „Szare Szeregi, tom II – Harcerze 1939 – 1945”, wyd. Państwowe Wydawnictwo naukowe, Warszawa 1988, s. 342.

Przez Komendę Chorągwi należy rozumieć – CHORĄGIEW ZAGŁĘBIOWSKĄ „UL. BARBARA”.

5 – Więcej na ten temat szczegółów przekazałem w kilku moich artykułach, które zostały opublikowane na mojej internetowej stronie jak i na portalu mojego przyjaciela Pana Pawła Ptak – 41 – 200.pl Sosnowiec dobry adres – Wydarzenia, ciekawostki, historia (w rubryce „We wspomnieniach Janusza Maszczyka”)

6 – Praca zbiorowa pod redakcją Henryka Rechowicza, „Sosnowiec- zarys rozwoju miasta”, wyd. PWN Warszawa – Kraków 1977.

7 – Wspomnienia rodzinne i własne.

 

Uprzejmie przypominam, że wszystkie artykuły  autora jak do tej pory są publikowane bezinteresownie. Z tego tytułu nie korzystałem więc dotąd nigdy i nie czerpię też nadal żadnych korzyści materialnych, ani też innych jakichkolwiek profitów, poza satysfakcją autorską.

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.

 

Katowice, grudzień 2018 rok

                                                                                                                 Janusz Maszczyk

Strony: 1 2 3 4

Bear