Janusz Maszczyk: Niezwykłe karty historii Władysława Piotra Mazura

     Pan Bartosz z chwilą zakończenia II wojny światowej na zawsze jednak pozostał na emigracji. Odwiedzał jednak kilkakrotnie wraz częścią swojej rodziny swoją Ojczyznę – Polskę. Zdobył zawód lekarza o specjalizacji psychiatrycznej. Był dyrektorem szpitala w USA. Ożeniony z Amerykanką panią Kay, doczekał się sześciorga dzieci i gromadki wnucząt. Jego córką jest pani Edina Mazur Alavi, a pan Władysław Mazur, dyrektor Państwowego Seminarium Nauczycielskiego im. Adama Mickiewicza z sosnowieckiego Sielca jest z kolei jej dziadziusiem. Podobno pan Bartek miał „duszę artysty”, więc grał nie tylko pięknie na fortepianie, ale też malował i rzeźbił. Jedna z jego rzeźb została więc nawet sprzedana w grudniu 2002 roku za 1200 dolarów.

     Pan Władysław Piotr Mazur, zwany przez rodzinę i swych przyjaciół Bartkiem, zmarł w USA 2 lutego 2003 roku. W tym przypadku przysłowia bywają nie tylko mądrością narodów ale niosą też niewidzialną dla oczu obiektywną prawdę – JAKI OJCIEC TAKI SYN.

[Zdjęcie po lewej stronie. Wrzesień 1994. Holandia – 50. rocznica bitwy pod Arnhem do Driel. Od lewej panowie: Krzysztof Kwiatkowski, Władysław Piotr Mazur, zwany Bartkiem i jego wojenny przyjaciel z 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej pan Sławomir Kwiatkowski.

Zdjęcie po prawej stronie: od lewej – panowie: Krzysztof Kwiatkowski, Sławomir Kwiatkowski i Władysław Piotr Mazur, zwany Bartkiem.]

……………………………………………………………………………………………………….

Bibliografia i przypisy:
1 – Artykuły autora – „NIÓSŁ NIE TYLKO KAGANEK OŚWIATY  – wspomnienia o Władysławie Mazurze”, „WSPOMNIENIA O WYJĄTKOWEJ SZKOLE”  oraz „ECHA MOJEGO ARTYKUŁU”. Wymienione artykuły są dostępne na  mojej stronie internetowej www.wobiektywie2018.5v.pl oraz na portalu internetowym 41–200.pl Sosnowiec dobry adres. Wydarzenia ciekawostki, historia (w podtytule: „We wspomnieniach Janusza”), którego redaktorem naczelnym jest Szanowny Pan Paweł Ptak.

2 – Wspomnienia Bartosza Mazura, uzupełnione też informacjami wojennego jego przyjaciela z tej samej 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej pana Sławomira Kwiatkowskiego, ojca pana Krzysztofa J. Kwiatkowskiego. Informacje o Bartoszu Mazurze autor pozyskał też od jego córki pani Ediny Mazur Alavi, mieszkanki USA która przekazała autorowi poprzez internet też publikację pana Sławomira Kwiatkowskiego, byłego też żołnierza 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej, pt.: -„OPOWIEŚĆ O POLSKICH DROGACH”. Autor bardzo serdecznie dziękuje czcigodnym darczyńcom za ten przekaz.

3 – W okresie od listopada 1939 roku rozpoczęto formowanie 4 dywizji piechoty (1 Dywizja Grenadierów, 2 Dywizja Strzelców Pieszych, 3 Dywizja Piechoty, 4 Dywizja Piechoty) oraz 1 brygady pancerno-motorowej (10 Brygada Kawalerii Pancernej). Ze sformowanych oddziałów wydzielono część sił i utworzono Samodzielną Brygadę Strzelców Podhalańskich.

W Syrii formowano Samodzielną Brygadę Strzelców Karpackich (dowódca płk później gen. Stanisław Kopański).

4 – W dniu14 czerwca 1940 roku wojska hitlerowskie wkroczyły już do Paryża, a już kilka dni później, czyli 22 czerwca 1940 roku, o godzinie 18:50 generał Wilhelm Keitel reprezentujący stronę niemiecką i gen. Charles Huntziger w imieniu Francji podpisali w Compiegne układ o separatystycznym zawieszeniu broni, co nastąpiło wbrew ustalonym warunkom obowiązujących układów sojuszniczych Francji z Wielką Brytanią i Polską. Na wyraźne żądanie Adolfa Hitlera by jeszcze bardziej upokorzyć swego przeciwnika, ceremonia podpisania układu kapitulującego odbyła się w tym samym wagonie kolejowym oraz w tym samym miejscu, w którym Niemcy podpisały 11 listopada 1918 zawieszenie broni kończące I wojnę światową. W wyniku podpisanego układu północna część Francji wraz z całym francuskim wybrzeżem Atlantyku znalazła się pod okupacją niemiecką. Dotyczyło to obszarów na północ i zachód od linii Genewa – Dôle – Tours – Mont de Marsan, aż do samej granicy z Hiszpanią.

5 – Defilada w Warszawie odbyła się 5 października 1939 roku.

6 – W 1940 roku miejsce internowania około 13 tysięcy polskich żołnierzy z 2 Dywizji Strzelców Pieszych. Dla chętnych otwarto specjalnie szkołę techniczną.

Bardzo serdecznie dziękuję córce pana Władysława Piotra Mazura, zwanego Bartkiem i zarazem wnuczce pana Władysława Mazura – Szanownej Pani Edinie Mazur Alavi – za przesłanie autorowi pisemnych wspomnień. Dziękuję też bardzo serdecznie Szanownemu Panu Krzysztofowi Kwiatkowskiemu za tekstowe uzupełnienie wspomnień oraz możliwość publikacji dwóch zdjęć.

Uprzejmie przypominam, że wszystkie artykułu autora jak do tej pory są publikowane bezinteresownie. Z tego tytułu nie korzystałem więc dotąd nigdy i nie czerpię też nadal żadnych korzyści materialnych, ani też innych jakichkolwiek profitów, poza satysfakcją autorską.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być reprodukowana, w jakiejkolwiek postaci elektronicznej, odbitki kserograficznej, nagrania lub jakiejkolwiek innej bez uprzedniej pisemnej zgody autora tego artykułu.

 

Katowice, marzec 2018 rok.

 

                                                                                                                         JANUSZ MASZCZYK

Strony: 1 2 3

Bear