Janusz Maszczyk: Moje niezwykłe lata ze Stalinem w tle

****

O innych nauczycielach ze „Staszica”, którzy w czasach stalinowskich też zaliczani byli do Rady Pedagogicznej i licealistach, gdy byłem uczniem w tym uroczym gmachu, już wspomniałem w wersji poszerzonej w oddzielnych artykułach, które są dostępne na mojej stronie internetowej oraz na stronie Pana redaktora Pawła Ptak: 41–200.pl Sosnowiec, w oddzielnej rubryce zatytułowanej: „We wspomnieniach Janusza Maszczyka”.

……………………………………………………………………………………………

Bardzo serdecznie dziękuję panu Prezesowi z FdZD,  Dariuszowi Jurek za wyrażenie zgody na publikację pocztówki.

Przypisy:

1 – Manifestacyjne pożegnanie harcerstwa ze społeczeństwem sosnowieckim opisałem w jednym z moich artykułów.

2 – Księga Pamiątkowa wydana z okazji 90 – lecia Szkoły (Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Sosnowcu), Sosnowiec, 1984.s. 53

3 – Organizacja powstała w 1926 r. pod patronatem niezwykle narodowej i patriotycznej Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS). Ponieważ część z tej organizacji członków przejawiała skłonności prokomunistyczne, więc decyzją PPS z 5 marca 1936 roku została rozwiązana. Już jednak w październiku 1944 r. pod egidą komunistów zostaje reaktywowana. W tym samym październiku 1944 r. OMTUR „podpisuje umowę” o współpracy organizacyjnej ze Związkiem Walki Młodych, a w lipcu 1948 r. wchodzi już w skład prokomunistycznego Związku Młodzieży Polskiej (ZMP).

4 – Księga Pamiątkowa, 1984, s.209.

5 – Księga Pamiątkowa, 1984, s. 54 – 56.

6 – Księga Pamiątkowa, 1984, s. 250, rubryka „Dyrektorzy”.

7 – Na ścianie, po prawej stronie koło sceny w auli szkolnej, zawieszony został o sporych rozmiarach obraz olejny namalowany przez niezwykle uzdolnionego ucznia – L.S. (rocznik absolwencki 1950/51). Ten olbrzymi obraz zamocowany w solidnych szerokich ramach został tam zawieszony już w 1950 roku. Jego twórcą był wyjątkowo wrażliwy i utalentowany uczeń, którego namalowane portrety i niezliczone kolorowe pejzaże wielokrotnie podziwiałem, gdy były prezentowane w szkolnej malarskiej pracowni. Ta pracownia jeszcze w roku szkolnym 1950/51 mieściła się w pomieszczeniach strychowych gmachu liceum; wejście po lewej stronie od głównych ciągów schodowych.

8 – Witold Wideryński. Późniejszy sztygar w jednej z kopalń sosnowieckich. Rodowity sosnowiczanin z uliczki Modrzejowskiej. Niestety ale ponoć już od wielu lat nie żyje.

9 – Wydanie nakładem Komitetu po Zagłębiu Dąbrowskim, Sosnowiec, 1939.

10 – Wspomnienia rodzinne, głównie pozyskane od mojego brata, Wiesława Maszczyka

11 – Wspomnienia własne, pogłębione informacja zaczerpniętymi z mojego pamiętnika.

Publikacje:

1 – Księga Pamiątkowa wydana z okazji 90 – lecia Szkoły, Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica , Sosnowiec, 1984

2 – Księga Pamiątkowa liceum im. Ogólnokształcącego St. Staszica, Sosnowiec, 1969

3 – Oleg Khlevniuk, Stalin, Nowa Biografia, przełożyła Dorota Bal, wyd. ZNAK HORYZONT, Kraków, 2016

4 – Piotr Zychowicz, Sowieci, Opowieści niepoprawne politycznie II, wyd. DOM WYDAWNICZY REBIS, Poznań 2016

5 – Paweł Wieczorkiewicz, Łańcuch śmierci, (czystka w Armii Czerwonej 1937 – 1939), wyd. ZYSK I S – KA, Poznań 2106

Uprzejmie przypominam, że wszystkie artykułu autora jak do tej pory są publikowane bezinteresownie. Z tego tytułu nie korzystałem więc dotąd nigdy i nie czerpię też nadal żadnych korzyści materialnych, ani też innych jakichkolwiek profitów, poza satysfakcją autorską.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być reprodukowana, przechowywana w systemach przetwarzania lub odzyskiwania danych, ani przekazywana w jakiejkolwiek postaci elektronicznej, odbitki kserograficznej, nagrania lub jakiejkolwiek innej bez uprzedniej pisemnej zgody autora tego artykułu.

Katowice, wrzesień 2019 rok

                                                                                                                                           Janusz Maszczyk

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8

Bear