Janusz Maszczyk: Moja pani profesor

 

Bibliografia i przypisy:

1 – Księga Pamiątkowa wydana z okazji 75 –lecia Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im.Stanisława Staszica”, Sosnowiec 1969 i „Księga pamiątkowa wydana z okazji 90-lecia Szkoły”, Sosnowiec 1984.

2 – „Księga Zasłużonych dla Związku Nauczycielstwa Polskiego i Oświaty w Sosnowcu”, wydanie Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Sosnowcu, Sosnowiec, 2005, s. 145.

3 – Nauczanie i wychowywanie uczniów, powinno być jednym z najbardziej satysfakcjonujących i ekscytujących zawodów. Dla większości nauczycieli jednak nim nie jest. Ten zawód traktują więc jako żmudną i trudną, wręcz wyczerpującą pracę. Niektórzy nawet jako karę. Stąd bierze się chyba powszechnie znane powiedzenie: – „obyś za karę uczył cudze dzieci”. Jako były nauczyciel zauważyłem, co potwierdzili to też inni nauczyciele z mojej rodziny, że zdecydowana większość pedagogów, w tym i moich koleżanek oraz kolegów, traktowała uczniów obciążonych pewnymi dolegliwościami choroby jako zło konieczne. Absolutnie takiemu uczniowi więc nie pomagali, lecz wręcz to zjawisko nawet ich denerwowało. A przecież zacinanie się w mówieniu utrudnia komunikację i kontakty międzyludzkie, czego owocem w szkole są między innymi niekorzystne dla chorego dziecka oceny przedmiotowe. Ale o tym nie wiem dlaczego, ale zdecydowana większość pedagogów nie ma absolutnie żadnego pojęcia. Trudność w natychmiastowym przekazaniu informacji na ogół więc traktują jako typowe nieuctwo i niewiedzę ucznia. To przykre zjawisko jednak dotyczy całego polskiego szkolnictwa.

4 – Jednostka sił zbrojnych Armii Krajowej utworzona na początku 1944 w ramach przygotowań do Akcji „Burza” w Okręgu Kraków w oparciu o struktury Wojska Polskiego sprzed 1939 roku.

Wg Wikipedii A (dzień 8.XII.2016 rok): W ramach przygotowań do Akcji Burza utworzony został w Inspektoracie Nowy Sącz, Okręgu Kraków Armii Krajowej 1 Pułk Strzelców Podhalańskich. Pułk wchodził w skład 21 Dywizji Piechoty AK. Operacyjnie podlegał dowódcy Grupy Operacyjne „Śląsk Cieszyński”, gen. bryg. Bruno Olbrychtowi ps. „Olza” a organizacyjnie Komendzie Okręgu Kraków AK.

Zasięg działania 1 psp AK obejmował teren Podhala i Gorców. W skład pułku, formowanego na wiosnę 1944 roku, weszły działające już na tym terenie oddziały partyzanckie AK. Cztery bataliony pułku działały w poszczególnych rejonach Inspektoriatu Nowy Sącz.

W dniu 22 września 1944 roku na dowódcę pułku mianowany został mjr Adam Stabrawa ps. „Borowy”. Dzień ten przyjmuje się formalnie za datę powstania 1 Pułku Strzelców Podhalańskich AK. Siedziba dowódcy pułku znajdowała się w okolicach masywu Mogielicy. Na początku września pułk został skoncentrowany w rejonie Turbacza w Gorcach, a 24 września 1944 r złożył przysięgę podczas mszy świętej odprawianej przez ks. Jana Czuja.

Uzbrojenie pułku w październiku 1944 składało się z: 2 granatników PIAT, 9 ciężkich karabinów maszynowych, 37 ręcznych karabinów maszynowych, 85 pistoletów maszynowych, 188 pistoletów, 401 granatów, 568 karabinów.

Pułk walczył do stycznia 1945 r. z oddziałami niemieckimi. Zgodnie z rozkazem komendanta Krakowskiego Okręgu Armii Krajowej pułk został rozwiązany 19 stycznia, a jego oddziały zdemobilizowane.

Ważniejsze walki: – 17. X. 1944r. Ochotnica ( IV batalion).

5 – Grzegorz Mazur: „Wojna i okupacja na Podkarpaciu i Podhalu”. Kraków: Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1998.

6 – Grzegorz Mazur, Wojciech Rojek, Marian Zgórniak: „Wojna i okupacja na Podkarpaciu i Podhalu”. Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1998.

7 – Julian Zubek: „Ze wspomnień kuriera”, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1988.

8 – Dawid Golik„Obszar opanowany przez „leśnych”. Działania partyzanckie oraz represje aparatu bezpieczeństwa na terenie Ochotnicy w latach 1945-1956”, Kraków 2010.

9 – Informacje pozyskane z publikacji internetowych.

10 – Wspomnienia własne, brata, kolegów i przyjaciół szkolnych.

Obecna publikacja jest drugą, po marcowej z 2015 roku, znacznie jednak poszerzona o nowe pozyskane informacje, pocztówki i zdjęcia.

Uprzejmie przypominam, że wszystkie artykułu autora jak do tej pory są publikowane bezinteresownie. Z tego tytułu nie korzystałem więc dotąd nigdy i nie czerpię też nadal żadnych korzyści materialnych, ani też innych jakichkolwiek profitów, poza satysfakcją autorską.

 

Katowice, grudzień 2016 rok

                                                                                                                                                                                               Janusz Maszczyk

     

Strony: 1 2 3 4 5

Bear