Janusz Maszczyk: Losy legendarnych sosnowieckich pedagogów…

****

Kilkanaście dni później, bowiem już 27 stycznia 1945 roku Armia Czerwona wyzwoliła obóz koncentracyjny KL Auschwitz – Birkenau. Cząstka uwięzionych w tym obozie ludzi, nawet tych pędzonych przez esesmanów w marszu śmierci do innych obozów, jednak w końcu przeżyła to okupacyjne piekło i uratowała swe życie. Dzisiaj jako już stary człowiek, który też poznał w wielu przypadkach oblicza tego świata, zadaję sobie pytania?… W jakim stopniu ten Wieczór Wigilijny Bożego Narodzenia i postawa patriotyczna pani dr Jadwigi Makowskiej oraz donos banderowca zaważyły jednak na tym, że zaledwie na kilka dni przed wyzwoleniem tego obozu przez Armię Czerwoną jej jednak nie było dane doczekać się wolności?… Dlaczego takich ludzi, którzy Polskę pokochali ponad swe doczesne życie i ponieśli nawet w jej obronie męczeńską śmierć, dzisiaj w Sosnowcu się jednak prawie nie docenia i publicznie nie upamiętnia?… Dlaczego cokoły, ławeczki i tablice pamięci, czy nawet nazwy stadionów sportowych, w zasadzie w pierwszej kolejności są tylko zarezerwowane dla artystów, spikerów radiowych i telewizyjnych oraz ludzi, którzy coś w swym zawodowym życiu osiągnęli, ale z miastem Sosnowcem mają tyle wspólnego, że tylko kiedyś w nim mieszkali, a tak to swe dalsze dorosłe życie związali z innymi miastami w Polsce, a nawet na zawsze opuścili naszą Ojczyznę – Polskę, i to niektórzy z nich nie za chlebem, bo to jeszcze jestem w stanie zrozumieć, ale w celach kariery i pomnażania swego dorobku materialnego…

[Kl Auschitz – Birkenau, zdjęcia z 2005 roku.]

 

…………………………………………………………………………………………………………………..

Autor bardzo serdecznie dziękuje Szanownemu Panu Dariuszowi Jurkowi, Prezesowi Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego za dotychczasowy życzliwy stosunek i możliwość bezpłatnego prezentowania zdjęcia.

Uprzejmie przypominam, że wszystkie artykułu autora jak do tej pory są publikowane bezinteresownie. Z tego tytułu nie korzystałem więc dotąd nigdy i nie czerpię też nadal absolutnie żadnych korzyści materialnych, ani też innych profitów, poza tylko satysfakcją autorską.

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.

 

Publikacje i przypisy:

1 – Niektóre imiona i nazwiska oraz prowadzone przez nich przedmioty z grona pedagogicznego, a nieznane dotąd autorowi z Gimnazjum Artystycznego im. Stanisława Witkiewicza w Sosnowcu, pozyskałem z internetowego artykułu „WikiZaglebie.pl”.

2 – Wysoką pozycję wśród pedagogów oraz w życiu społecznym i politycznym jaką wówczas w Sosnowcu prezentował pan Władysław Mazur można pozyskać z następujących moich artykułów:

2a – Niósł nie tylko kaganek oświaty,

3a – Echa mojego artykułu,

4a –W przeszłość ulicy Żytniej,

5a – Wspomnienia o wyjątkowej szkole.

Artykuły o numeracji od 2a do 4a są jeszcze dostępne na mojej stronie internetowej – www.wobiektywie2918,5v.pl. Natomiast artykuły od 2a do 5a są dostępne na portalu internetowym 41-200.pl Sosnowiec dobry adres – Wydarzenia, ciekawostki, historia…, w rubryce – „We wspomnieniach Janusza Maszczyka”, którego redaktorem jest Pan Paweł Ptak.

3 – Podobno zanim został aresztowany kpt. Andrzej Margosz, to powołał go na swego zastępcę; w tym samym okresie czasu pełnił też jednocześnie funkcję komendanta jednaj z sosnowieckich inspekcji; wtedy drugą sosnowiecką inspekcją kierował Emanuel Dworaczek, psed. „Eugeniusz”, „Słoma”, „Wicher”.

4 – Juliusza Niekrasza, „Z dziejów AK na Śląsku”, wyd. IWPAX, Warszawa 1985, s. 44.

5 – „Księga Zasłużonych dla Związku Nauczycielstwa Polskiego i Oświaty w Sosnowcu”, Sosnowiec 2005, s.99 i 100.

6 – „Wigilia w Bloku Śmieci w 1944 r.”. „Nasz Dziennik”, wtorek, 23 grudnia 2014 r., artykuł pana dr Adama Cyra, pracownika badań Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau.

7 – Zygmunt Walter – Janke, „W Armii Krajowej w Łodzi i na Śląsku, wyd. –Warszawa 1969.

8 – Aleksy Bień, w artykule – „Czy tak wyglądał podziemny Śląsk?”, „Zaranie Śląskie nr 4” z 1969.

9 – Kazimierz Płuta-Czachowski, “Organizacja Orła Białego”, PAX, Warszawa 1987.

10 – Wspomnienia rodzinne i własne.

 

Katowice, wrzesień 2018 rok

 

                                                                          Janusz Maszczyk

Strony: 1 2 3 4

Bear