Janusz Maszczyk: Koszykarze z “Rurkowni Huldczyńskiego”

5 – Znacznie więcej na ten temat w moim artykule: – „GDZIE SPORTOWCY Z TAMTYCH LAT CZ.2”

6 – Więcej na temat tego osiedla w moich artykułach: – „UNICESTWIONE OSIEDLA” i „BOSO POPRZEZ PLAC TADEUSZA KOŚCIUSZKI” oraz śladowe przekazy w innych jeszcze moich artykułach.

7 – Więcej na ten temat w moim artykule: – „KOCIMI ŁBAMI ULICZKĄ NOWOPOGONSKĄ”.

8 – Księga Zasłużonych dla ZNP i Oświaty w Sosnowcu, wyd. Sosnowiec 2005, s. 148

9 – Tematyka szkolnej koszykówki w powojennym Technikum Energetycznym w Sosnowcu jest na tyle rozległa i obfituje tyloma wprost ciekawymi epizodami, że by ją pogłębić, to wymaga już jednak odrębnego artykułu.

10 – Wspomnienia własne i rodzinne.

Autor bardzo serdecznie dziękuje przyjacielowi – Pawłowi Ptak – za możliwość bezpłatnego wykorzystania w tym artykule zdjęcia.

Niniejszy artykuł jest kolejną formą jego publikacji. Tym razem, tak jak poprzednie jego publikacje, uzupełniony został o nowe pozyskane fakty i zdjęcia.

Uprzejmie przypominam, że wszystkie artykuły autora jak do tej pory są publikowane bezinteresownie. Z tego tytułu nie korzystałem więc dotąd nigdy i nie czerpię też nadal absolutnie żadnych korzyści materialnych, ani też innych profitów, poza tylko satysfakcją autorską.

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.

 

KATOWICE, MARZEC – 2018  ROK

                                                                                                                                                                                          JANUSZ MASZCZYK

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bear