Janusz Maszczyk: Był sobie Plac Schoena…

8-J. Niekrasz „Z dziejów AK na Śląsku”, Warszawa 1985, s. 189.

9– Z.W. Janke, „W Armii Krajowej na Śląsku”, Katowice, s. 50-51,53,69,75,98,170,197-198,210,213,215,230.

10– Dziennik Zachodni nr 10 z 12 stycznia 2007 r.

11–Stosunkowo szczegółowo i z wieloma detalami opisałem zarówno architekturę jak i wnętrza tej dawnej ujeżdżalni koni, a po 1945 roku Hali Sportowej KS „Włókniarz” w Sosnowcu w artykule:-„GDZIE SPORTOWCY Z TAMYYCH LAT Cz.1”

12 – Mieszkańcy z Pogoni te zupełnie niezagospodarowane jeszcze wówczas ogromne tereny zwali popularnie „Będzińską górką”. Okazuje się jednak, za co bardzo serdecznie dziękuję mojemu znajomemu Szanownemu Panu Januszowi Szaleckiemu, że funkcjonowało wówczas też drugie nieznane mi absolutnie określenie. Mieszkańcy z „Bloków Lwowskich” te same niezagospodarowane tereny zwali bowiem popularnie „Pańską górką” – „bo była ponoć na tzw. pańskich polach”.

13wspomnienia rodzinne i własne.

 

Katowice, czerwiec  2017 rok

                                                                                                                                       Janusz Maszczyk

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Bear