Janusz Maszczyk: Alejkami Parku Renardowskiego

 

Uprzejmie przypominam, że wszystkie artykułu autora jak do tej pory są publikowane bezinteresownie. Z tego tytułu nie korzystałem więc dotąd nigdy i nie czerpię też nadal absolutnie żadnych korzyści materialnych, ani też innych profitów, poza tylko satysfakcją autorską.

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.

 

Katowice, listopad 2018 rok

                                                                                                                Janusz Maszczyk

 

 

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Bear