Dzień wczorajszy

Widok z Sosnowca, Grota przy kościele kolejowym – Kolejna pocztówka w galerii

Widok z Sosnowca, Grota przy kościele kolejowym - Kolejna pocztówka w galerii

Pięćdziesiąta siódma pocztówka w naszej galerii to Sosnowiec, Widok z Sosnowca, Grota przy kościele kolejowym. Pocztówka przedstawia widok na grotę obok kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wewnątrz groty znajduje się figurka Matki Boskiej wykonana z żelaza i sprowadzona z Lourdes w 1904 roku. Sama grota jest znacznie starsza, odbywały się w jej pobliżu uroczystości […]

Oznaczone tagami:     

Sosnowiec ul.3-go Maja – Kolejna pocztówka w galerii

Sosnowiec ul.3-go Maja - Kolejna pocztówka w galerii

Pięćdziesiąta szósta pocztówka w naszej galerii to Sosnowiec, ul. 3-go Maja. Fragment nieistniejącego dziś kompleksu usługowo-handlowo-rozrywkowego przy ul. 3 Maja tym razem z ujęcia zrobionego z prawej strony. W centralnym miejscu fotografii budynek Kina Zagłębie, z widocznym szyldem. Gmach ten miał bardzo charakterystyczną kolumnadę. Obok na dalszym planie wejście do restauracji „Savoy”. Widoczne tory tramwajowe […]

Oznaczone tagami:     

Sosnowiec, Powszechna Szkoła Żeńska im. St. Okrzei – Kolejna pocztówka w galerii

Sosnowiec, Powszechna Szkoła Żeńska im. St. Okrzei - Kolejna pocztówka w galerii

Pięćdziesiąta piąta pocztówka w naszej galerii to Sosnowiec, Powszechna Szkoła Żeńska im. St. Okrzei. Budynek tej szkoły powstał w latach 30. W czasie II wojny światowej w budynku szkoły miało siedzibę Gestapo. Lokalizacja Gestapo nie była przypadkowa ze względu na getto żydowskie, które mieściło się na Środuli. Obecnie w budynku dawnej szkoły powszechnej im. Okrzei […]

Oznaczone tagami:     

Sosnowiec, Dworzec Główny – Kolejna pocztówka w galerii

Sosnowiec, Dworzec Główny - Kolejna pocztówka w galerii

Pięćdziesiąta czwarta pocztówka w naszej galerii to Sosnowiec (Sosnowitz), Dworzec Główny (Hauptbahnhof). Dworzec kolei Warszawsko-Wiedeńskiej od początku swojego istnienia był centralnym budynkiem miasta. Budynek ten w pierwotnej wersji oddano do eksploatacji w roku 1859. W związku z położeniem przygranicznym Sosnowiec był bardzo ważnym ośrodkiem kolejowym, zarówno dla transportu osobowego, jak i (a może przede wszystkim) […]

Oznaczone tagami:         

Sosnowiec ulica Warszawska – Kolejna pocztówka w galerii

Sosnowiec ulica Warszawska - Kolejna pocztówka w galerii

Pięćdziesiąta trzecia pocztówka w naszej galerii to Sosnowiec, ulica Warszawska. Kształt tej ulicy wyznaczyły tory kolejowe, które niegdyś biegły od torów Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej odchodzących pomiędzy dzisiejszym “ślimakiem” a dworcem głównym w kierunku Niwki. Odnoga ta służyła przede wszystkim do transportu towarów masowych, a w szczególności węgla kamiennego z kopalń w południowej części Sosnowca. Na wysokości […]

Oznaczone tagami:     

Sosnowiec, Gimnazjum im. Staszica – Kolejna pocztówka w galerii

Sosnowiec, Gimnazjum im. Staszica - Kolejna pocztówka w galerii

Pięćdziesiąta druga pocztówka w naszej galerii przedstawia Sosnowiec, Gimnazjum im.Staszica. Budynek znajdujący się przy dzisiejszej ulicy Żeromskiego został ufundowany przed Henryka Dietla niemieckiego przemysłowca mieszkającego w Sosnowcu. Dietel, któremu Sosnowiec w znacznym stopniu zawdzięcza swój rozwój miał na Pogoni swoją fabrykę włókienniczą, która znana była w całej Europie. W jej sąsiedztwie wybudował swój pałac wraz […]

Oznaczone tagami:     

Sosnowiec, ul.Małachowskiego – Kolejna pocztówka w galerii

Sosnowiec, ul.Małachowskiego - Kolejna pocztówka w galerii

Pięćdziesiąta pierwsza pocztówka w naszej galerii przedstawia Sosnowiec, ul.Małachowskiego. Okolice Banku Polskiego to miejsce, które niewiele się zmieniło od lat 30. Zmieniały się jedynie banki zlokalizowane w tym obiekcie. Przedwojenny Bank Polski w czasie wojny zastąpił Bank Rzeszy. Obecnie w budynku projektu znanego przedwojennego projektanta Mariana Lalewicza mieści się oddział ING Banku. / Wydana nakładem: […]

Oznaczone tagami:     

Sosnowiec Pomnik Tadeusza Kościuszki – Kolejna pocztówka w galerii

Sosnowiec Pomnik Tadeusza Kościuszki - Kolejna pocztówka w galerii

Pięćdziesiąta pocztówka w naszej galerii przedstawia Sosnowiec, Pomnik Tadeusza Kościuszki. Znajdujący się na dzisiejszym Placu Kościuszki pomnik to już trzecia wersja odsłoniętego w 1917 roku postumentu. Pierwsza wersja przedstawiała orła z opuszczonymi nieco skrzydłami. Kilka lat później orzeł już zrywał się do lotu, ponieważ było to już po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. To właśnie tą […]

Oznaczone tagami:         

Sosnowiec Kościółek kolejowy – Kolejna pocztówka w galerii

Sosnowiec Kościółek kolejowy - Kolejna pocztówka w galerii

Czterdziesta dziewiąta pocztówka w naszej galerii przedstawia Sosnowiec, Kościółek kolejowy.Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa często nazywany jest z racji swojego położenia Kościółkiem Kolejowym powstał w 1862 roku z datków kolejarzy i mieszkańców Sosnowca. Pierwszym rektorem kościoła był  ksiądz Dominik Roch Milbert, który do historii Sosnowca przeszedł jako budowniczy tzw. nowego kościoła, czyli dzisiejszej Bazyliki […]

Oznaczone tagami:     

Sosnowiec Pomnik Powstańców – Kolejna pocztówka w galerii

Sosnowiec Pomnik Powstańców - Kolejna pocztówka w galerii

Czterdziesta ósma pocztówka w naszej galerii przedstawia Sosnowiec, Pomnik Powstańców. 19 grudnia 1920 roku w Sosnowcu przy ulicy Smutnej na terenie cmentarza dokonano uroczystego odsłonięcia Mauzoleum Braci Ślązaków, czyli tzw. Pomnika Powstańców Górnego Śląska (używano też nazwy Pomnik Powstańców Górnośląskich). Ta niezwykła uroczystość miała miejsce w obecności nie tylko w oficjalnych delegacji wielu instytucji państwowych […]

Oznaczone tagami:             
Bear